U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Wij zijn Pensioenfonds Horeca & Catering. Het pensioenfonds voor en ván alle werknemers en werkgevers in de sectoren horeca en contractcatering. ​Alle bedrijven, die vallen onder de verplichtstelling worden bij ons aangesloten. Werknemers van 21 jaar en ouder bouwen pensioen bij ons op.

Het aanmelden van uw bedrijf gaat vanzelf

U hoeft uw bedrijf niet zelf bij ons aan te melden. Als uw bedrijf is ingedeeld in sector 33 (horeca algemeen) of sector 34 (horeca catering) ontvangen wij uw gegevens automatisch via uw loonaangifte bij de Belastingdienst.

Wanneer wordt uw bedrijf verplicht aangesloten?

Na ontvangst van uw gegevens toetsen wij of uw bedrijf voldoet aan de criteria voor de verplichte aansluiting. Deze criteria zijn:

Voldoet uw bedrijf aan deze criteria, waardoor uw bedrijf onder de verplichtstelling valt? Dan sluiten wij uw bedrijf aan en gaan uw werknemers pensioen bij ons opbouwen.

Het kan zijn dat voor uw bedrijf één van de uitzonderingen op de verplichte aansluiting geldt. Uw bedrijf wordt dan uitgesloten van verplichte aansluiting bij ons pensioenfonds.

De minister beslist over de verplichtstelling

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist over de verplichtstelling tot deelneming in ons pensioenfonds. Wijzigingen in dit besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Het reglement van de pensioenuitvoering

In het uitvoeringsreglement (PDF) staat het geldende reglement voor de pensioenuitvoering voor de horeca en contractcatering.

Bent u gestart als ondernemer?

Als ondernemer in de horeca of catering heeft u veel te regelen. Zeker als u net bent gestart. Een geruststellende gedachte dat het pensioen van uw werknemers is geregeld. Uw werknemers van 21 jaar en ouder bouwen verplicht pensioen bij ons op. U betaalt daarvoor de premie, waarvan u de helft inhoudt op het salaris.

Lees de belangrijkste punten die u moet weten als u bent gestart als ondernemer.


Meer informatie over:

Terug naar boven →