U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Wanneer geldt voor uw bedrijf geen verplichte aansluiting?

In een aantal gevallen is uw bedrijf uitgesloten van verplichte aansluiting bij ons pensioenfonds.

Uw bedrijf voldoet niet aan de definitie van een horeca- of contractcateringbedrijf

 • Een detachering- of uitzendbureau dat horecapersoneel uitzendt. Uw bedrijf valt dan waarschijnlijk onder de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)
 • Een holding die verwant is aan een horecabedrijf waar de gasten niet ter plaatse kunnen eten of drinken. U kunt uw bedrijf dan meestal wel vrijwillig bij ons aansluiten

Uw totale loonsom komt voor 50% of minder uit horeca- of contractcateringactiviteiten

 • Een tuincentrum met een klein horecagedeelte

Denkt u dat dit voor u geldt? Dan hebben wij een accountantsverklaring nodig waaruit blijkt dat 50% of minder van uw totale loonsom uit horeca- of contractcateringactiviteiten komt.

Uw bedrijf valt onder de bedrijfstak recreatie of u heeft een uitzendbureau

 • Een bedrijf in de bedrijfstak recreatie. Deze bedrijfstak bestaat uit:
  • verblijfsrecreatie
  • zweminrichting
  • buitensport
 • Een uitzendbureau

Wijziging van bedrijfsactiviteiten

Het kan zijn dat uw bedrijf door wijzigingen van bedrijfsactiviteiten niet meer onder de verplichtstelling valt. Denkt u dat dit voor u geldt? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

De drie uitzonderingen voor verplichte deelname zijn:
1.    Uw bedrijf voldoet niet (meer) aan de definitie van een horeca- of contractcateringbedrijf
Uw werknemers bouwen niet (langer) verplicht pensioen bij ons op als uw bedrijf niet (meer) voldoet aan de omschrijving van een horeca- of contractcateringbedrijf. Bijvoorbeeld als u:
 • een detachering- of uitzendbureau dat horecapersoneel uitzendt. Uw bedrijf valt dan waarschijnlijk onder de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP);
 • een holding heeft die verwant is aan een horecabedrijf waar de gasten niet ter plaatse kunnen eten of drinken. U kunt uw bedrijf dan meestal wel vrijwillig bij ons aansluiten.

2.    Uw totale loonsom komt voor 50% of minder uit de horeca of contractcatering
Uw werknemers bouwen niet (langer) verplicht pensioen bij ons op als uw totale loonsom voor 50% of minder uit horeca- of contractcateringactiviteiten komt. Een voorbeeld hiervan is een tuincentrum met een klein horecagedeelte. Denkt u dat dit voor u geldt? Dan hebben wij een accountantsverklaring nodig waaruit blijkt dat 50% of minder van uw totale loonsom uit horeca- of contractcateringactiviteiten komt.

3.    Uw bedrijf valt onder de bedrijfstak recreatie of u heeft een uitzendbureau
Uw werknemers bouwen misschien niet (langer) verplicht pensioen bij ons op als u:

 • een bedrijf heeft in de bedrijfstak recreatie. Deze bedrijfstak bestaat uit:
  • verblijfsrecreatie;
  • zweminrichting;
  • buitensport.
 • een uitzendbureau heeft.