U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Uw bedrijf kan vrijwillig worden aangesloten bij ons fonds. Dit kan als uw bedrijf niet onder de verplichtstelling valt en u wel pensioen voor uw werknemers wilt regelen. Voor een vrijwillige aansluiting gelden voorwaarden.

Welke voorwaarden gelden voor een vrijwillige aansluiting?

Voor een vrijwillige aansluiting van uw bedrijf gelden 5 voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

  1. uw bedrijf heeft verwantschap met de bedrijfstak horeca of contractcatering
  2. uw werknemers vallen niet onder een andere verplichte pensioenregeling
  3. de vrijwillige aansluiting wordt aangevraagd voor het totale huidige en toekomstige personeel
  4. uw werknemers hebben ingestemd met de vrijwillige aansluiting
  5. uw bedrijf volgt minimaal dezelfde loonontwikkeling  als die in de bedrijfstak horeca of contractcatering wordt gevolgd

Bent u van mening dat uw bedrijf aan deze voorwaarden voldoet? Dan kunt u een aanvraag doen voor een vrijwillige aansluiting.

Hoe vraagt u een vrijwillige aansluiting aan?

Het aanvragen van een vrijwillige aansluiting is eenvoudig en regelt u online. U vult hiervoor het vragenformulier (PDF) in en de lijst met werknemers (Excel) en mailt ons daarna beide documenten. U krijgt een bevestiging per e-mail als we uw aanvraag hebben ontvangen.

Wat doen we met uw aanvraag?

We behandelen uw aanvraag voor een vrijwillige aansluiting  in de interne commissie (on)verplichte aansluitingen. Deze commissie is bevoegd om namens het fonds te besluiten over aanvragen tot vrijwillige aansluiting. De interne commissie komt om de 6 weken bij elkaar. Hierdoor kan het soms wat langer duren voordat u hoort of we uw bedrijf wel of niet vrijwillig aansluiten.

Soms brengen we u een inkoopsom in rekening

Het is mogelijk dat we u een inkoopsom in rekening brengen. Dit doen we wanneer de samenstelling van uw werknemersbestand afwijkt van de gewogen gemiddelde leeftijd van ons deelnemersbestand. We informeren u hier van tevoren over.