U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom treedt met ingang van 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking.

Wat zegt de WAB over payroll?

In de WAB staat onder meer dat payrollwerknemers minimaal recht krijgen op dezelfde rechtspositie en dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in vaste dienst zijn. Op de website van de Rijksoverheid leest u alles over de WAB. Er staat ook in dat payrollwerknemers per 1 januari 2021 recht krijgen op een adequate pensioenregeling. In de flyer Wet arbeidsmarkt in balans en payroll (PDF) leest u wat dit betekent.

Bent u als payrollwerkgever actief in de horeca of catering?

Als payrollwerkgever actief in de horeca of catering kunt u voldoen aan de verplichting van een adequate pensioenregeling door vanaf 2021 vrijwillig bij ons aan te sluiten. Voor payroll geldt tot 1 januari 2021 veelal een verplichte aansluiting bij Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).

Wilt u zich voor 1 januari 2021 al vrijwillig bij ons aansluiten?

U kunt zich als payrollwerkgever actief in de horeca of catering al voor 1 januari 2021 vrijwillig bij ons aansluiten. Dat kan als StiPP u vrijstelling verleent van de verplichting tot deelneming aan hun pensioenregeling. De vrijstelling vraagt u online aan bij Stipp. Geef in uw aanvraag aan dat u “om andere redenen” vrijstelling aanvraagt.