U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

20 april 2020

Ook voor uw nota's van april, mei en juni 30 dagen extra tijd om te betalen

In maart lieten wij u weten, dat u voor uw nota van maart 30 dagen extra de tijd kreeg om te betalen. Wij kunnen u nu laten weten dat we deze maatregel verlengen voor uw nota’s van april, mei en juni 2020.

Wat betekent dit als u betaalt met een automatische incasso?

Als u betaalt met een automatische incasso, dan schuiven de incassodata voor uw nota's van maart, april, mei en juni 2020 een maand op. Wij incasseren op de volgende data:

Incassodatum Nota van In plaats van
30 april  maart 31 maart
29 mei april 30 april
30 juni mei 29 mei
31 juli juni 30 juni


Wat betekent dit als u handmatig of met een automatische overboeking betaalt?

Als u handmatig of met een automatische overboeking betaalt, dan schuiven de vervaldata van de nota's van maart, april, mei en juni een maand op. De volgende betaaldata gelden:

Betalen voor Nota van In plaats van
1 mei  maart 1 april
1 juni april 1 mei
1 juli mei 1 juni
1 augustus juni 1 juli


Als het u door het coronavirus niet lukt om te betalen

Wij begrijpen dat het betalen van de pensioenpremie nu extra moeilijk kan zijn. Daarom krijgt u 30 dagen extra de tijd om uw pensioenpremie te betalen. 

Betaalt u met een automatische incasso en lukt het u niet om te betalen? U mag een incasso storneren. Dan kunt u dit verwachten:

Wat Datum Incasso Storneren
1. Nota 11 maart 30 april  Ja
Wat Datum Betalen voor Boete
2. Betalingsherinnering rond 15 mei 1 juni  Geen
3. Betalingsherinnering rond 15 juni 1 juli Geen
4. Aanmaning rond 15 juli 1 augustus 5%
5. Ingebrekestelling rond 15 augustus 1 september 5%
6. Overdracht naar Flanderijn met extra incassokosten als u voor 1 september nog niet heeft betaald.


Door u twee keer een betalingsherinnering te sturen zonder boetes geven wij u hiermee extra betaalruimte.

Betaalt u handmatig of met een automatische overboeking en lukt het u niet om te betalen? Dan kunt u dit verwachten:

Wat Datum Betalen voor Boete
1. Nota 11 maart 1 mei Geen
2. Betalingsherinnering rond 15 mei 1 juni  Geen
3. Aanmaning rond 15 juni 1 juli 5%
4. Ingebrekestelling rond 15 juli 1 augustus 5%
5. Overdracht naar Flanderijn met extra incassokosten als u voor 1 augustus nog niet heeft betaald.


Wij hopen dat u met de overheidsmaatregelen mogelijkheden kunt vinden om de gevolgen van de coronacrisis voor uw bedrijf kunt opvangen. En dat ook onze maatregel u daarbij wat extra ruimte geeft.

Voor meer hulp verwijzen we u naar de Rijksoverheid, Belastingdienst, UWVKamer van Koophandel en Koninklijke Horeca Nederland. Daar vindt u veel informatie voor u als ondernemer.

19 maart 2020

U heeft 30 dagen extra tijd om uw pensioenpremie te betalen

Ons land is in de greep van de coronacrisis. Dat heeft gevolgen voor onze samenleving en voor de sectoren horeca en catering in het bijzonder. Door annuleringen en verplichte sluiting voor bepaalde tijd valt voor velen van u de omzet weg, terwijl kosten geheel of gedeeltelijk doorlopen. Velen van u zitten in een moeilijke tijd.

Wij zijn er altijd voor en door de horeca en catering. Ook nu, juist nu. We begrijpen dat het betalen van de pensioenpremie nu extra moeilijk kan zijn. Daarom krijgt u eenmalig 30 dagen extra de tijd om uw pensioenpremie te betalen.

Wat betekent dit als u betaalt met een automatische incasso?

Als u betaalt met een automatische incasso, dan is de eerstvolgende incasso op 30 april 2020 in plaats van 31 maart. Wij informeren u voor die tijd hoe we het incassoschema daarna invullen. We willen een dubbele incasso voorkomen.

Uw nota van Incasseren wij op
11 maart 2020 30 april 2020

 

Wat betekent dit als u handmatig of met een automatische overboeking betaalt?

Als u handmatig of met een automatische overboeking betaalt, heeft u tot 1 mei 2020 de tijd om uw nieuwe nota te betalen. Dit in plaats van tot 1 april.

Uw nota van Betaalt u voor
11 maart 2020 1 mei 2020


Ook voor eventuele betalingsherinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen krijgt u eenmalig 30 dagen extra tijd om te betalen.

Wij wensen u nogmaals sterkte in deze onzekere tijd

Wij hopen dat u met de overheidsmaatregelen de gevolgen van de coronacrisis voor uw bedrijf kunt opvangen. En dat ook onze maatregel u wat extra ruimte geeft. Nogmaals alle sterkte in deze onzekere tijd.

16 maart 2020

Onze dienstverlening gewaarborgd

De huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus (Covid-19) raken iedereen in de samenleving en in de sectoren horeca en catering in het bijzonder. Pensioenfonds Horeca & Catering spreekt zijn steun uit voor iedereen die in deze sectoren werkt. 

Met dit bericht willen we duidelijk maken dat de coronacrisis geen invloed heeft op onze dienstverlening en pensioenuitkeringen. Alle pensioenen van Pensioenfonds Horeca & Catering kunnen tijdig worden uitgekeerd.

Wij werken al jarenlang grotendeels digitaal en in de afgelopen dagen zijn wij vrijwel geheel omgevormd naar een thuiswerkorganisatie waarin onze dienstverlening is gewaarborgd. De medewerkers die nog wel op kantoor werken, volgen uiteraard alle voorzorgsmaatregelen zoals deze door het RIVM worden geadviseerd. 

Wij beseffen ons zeer goed dat dit voor onze gehele sector een zeer zware tijd is. We gaan in de komende periode verder onderzoeken of en welke passende maatregelen we kunnen treffen. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u via nieuwsberichten en e-mail. 

Tot slot wensen wij iedereen die in onze mooie sectoren actief is, alle sterkte in deze onzekere tijd.