U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Uw werknemers van 21 jaar en ouder bouwen in de basispensioenregeling alleen ouderdomspensioen op. Wat is er voor uw werknemers standaard geregeld?

Wel ouderdomspensioen

Uw werknemers bouwen in de tijd dat zij bij u werken ouderdomspensioen op over hun gemiddeld verdiende salaris. Uitgangspunt voor de pensioenopbouw is het aantal verloonde uren. De pensioenopbouw van uw werknemers berekenen wij met een vaste pensioenberekenformule.

Geen nabestaandenpensioen

Het is belangrijk te weten dat er in de basispensioenregeling niets is geregeld voor nabestaanden. De eventuele partner en kinderen van uw werknemers ontvangen dus geen pensioenuitkering in geval van overlijden. U kunt dit opvangen door een nabestaandenpensioenverzekering af te sluiten.

Pensioenreglement

In laag 1 van het Pensioen 1-2-3 (PDF) ziet u de hoofdlijnen van de basispensioenregeling. De volledige inhoud van de basispensioenregeling en aanvullende regelingen leest u in het pensioenreglement (PDF).

Online omgeving voor uw werknemers

Op de online omgeving voor werknemers vertellen wij uw werknemers alles over hun pensioenopbouw bij ons. Inloggen werkt met DigiD.


Meer informatie over:

Terug naar boven →