U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Werknemers van 21 jaar en ouder in de horeca en contractcatering bouwen verplicht ouderdomspensioen bij ons op. Wat is er voor hen standaard geregeld in de basispensioenregeling?

Opbouw van ouderdomspensioen

Uw werknemers van 21 jaar en ouder bouwen in de tijd dat zij bij u werken ouderdomspensioen op over hun gemiddeld verdiende salaris. Uitgangspunt voor de pensioenopbouw is het aantal verloonde uren. De pensioenopbouw van uw werknemers berekenen wij met een vaste pensioenberekenformule.

Geen nabestaandenpensioen 

Het is belangrijk te weten dat er géén nabestaandenpensioen zit in de basispensioenregeling. De eventuele partner en kinderen van een werknemer ontvangen dus géén pensioenuitkering in geval van overlijden van een werknemer. U kunt dit opvangen door een verzekering voor nabestaandenpensioen af te sluiten.

Pensioenpremie

Voor de pensioenopbouw van uw werknemers betaalt u pensioenpremie. Deze premie baseren we op uw loongegevens en bestaat uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. U betaalt ons beide delen. Het werknemersdeel houdt u in op het salaris van uw werknemers.

Pensioen 1-2-3 en het pensioenreglement

In laag 1 van het Pensioen 1-2-3 (PDF) ziet u de hoofdlijnen van de basispensioenregeling. De volledige inhoud van de basispensioenregeling en aanvullende regelingen leest u in het pensioenreglement (PDF).

Online omgeving voor uw werknemers

Op mijnphenc.nl, de online pensioenomgeving voor werknemers, lezen uw werknemers alles wat ze moeten weten over hun pensioen. Algemene informatie voor de inlog en persoonlijke informatie na de inlog. Inloggen werkt met DigiD of EU-login.


Meer informatie over:

Terug naar boven →