U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

De pensioenopbouw in de basispensioenregeling van uw werknemers berekenen wij met een vaste formule. Onderdeel van de formule zijn het pensioengevend salaris, de franchise en het opbouwpercentage.

Formule berekening pensioenopbouw basispensioenregeling

Pensioengevend salaris (1) – Franchise (2) = Pensioengrondslag (3)
Pensioengrondslag x Opbouwpercentage (4) = Pensioenopbouw per jaar (5)

De betekenis van de onderdelen in de formule leggen we hieronder uit:

(1) Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris is het loon voor de werknemersverzekeringen plus het werknemersgedeelte van de pensioenpremie. Het pensioengevend salaris heeft een maximum en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

(2) Franchise

Uw werknemer ontvangt later ook AOW via de overheid. Daarom wordt van het pensioengevend salaris een vast bedrag afgetrokken. Dit bedrag heet de franchise en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

(3) Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris min de franchise. Over de pensioengrondslag wordt pensioenpremie berekend en pensioen opgebouwd.

(4) Opbouwpercentage

Om te bepalen hoeveel pensioen uw werknemer in een jaar opbouwt, vermenigvuldigen we de pensioengrondslag met het opbouwpercentage. Dit percentage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

(5) Pensioenopbouw per jaar

Dit is het brutobedrag dat uw werknemer in één jaar aan pensioen opbouwt.

De premiegegevens wijzigen ieder jaar

Aan het begin van het jaar wijzigen de premiegegevens. Het gaat om het pensioengevend salaris, franchise en opbouwpercentage. Om de premiegegevens van uw regelingen te bekijken logt u even in.

Online omgeving voor uw werknemers

Op de online omgeving voor werknemers zien uw werknemers de hoogte van hun pensioenopbouw. Inloggen werkt met DigiD.


Meer informatie over:

Terug naar boven →