U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Als u een nota krijgt voor de pensioenpremie moet u deze op tijd betalen. Maar wat als u de premie te laat of niet betaalt? Ons incassobeleid is daar duidelijk over.  

Wij zijn tot op zekere hoogte begripvol

Het kan altijd een keer gebeuren dat u uw nota te laat betaalt. Dat begrijpen wij. De eerste keer sturen wij u een betalingsherinnering. Als u uw nota dan nog niet betaalt, ontvangt u een aanmaning. Betaalt u nog steeds niet? Dan ontvangt u een ingebrekestelling. We leggen altijd uit wat de gevolgen zijn als u te laat of niet betaalt. De aanmaning en ingebrekestelling bevatten allebei een boete wegens te late betaling.

Maar schakelen onze incassopartner in als dat nodig is

Betaalt u ook niet als u een ingebrekestelling heeft ontvangen? Dan schakelen we onze incassopartner in. Hier zijn voor u extra kosten aan verbonden. Ons advies is: laat het niet zo ver komen!

Met een automatische incasso betaalt u altijd op tijd

Met een automatische incasso heeft u geen omkijken naar het betalen van uw nota, want dat gaat vanzelf. U krijgt vooraf altijd bericht over het bedrag en de datum van afschrijving. En bent u het een keer niet eens met een incasso? U kunt deze altijd via uw bank storneren. U houdt dus altijd zelf de controle over uw bankrekening.

Geef aan ons door als u uw nota niet kunt betalen

Kunt u uw nota voor de pensioenpremie niet betalen? Geef dit aan ons door! Dat kan door een e-mail te sturen naar grip@phenc.nl. Vermeld waarom u niet kunt betalen en uw telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Doe dit binnen veertien dagen na de vervaldatum van de nota.  

U blijft altijd verplicht om te betalen

U blijft altijd verplicht om de pensioenpremie te betalen. Ook als u ons heeft doorgegeven dat u niet kunt betalen. Uw betalingsverplichting wordt in dit geval niet opgeschort. Ook als u het niet eens bent met het bedrag. Samen proberen we tot een passende oplossing te komen.


Incassobeleid overzichtelijk onder elkaar

Als u te laat of niet betaalt:

  1. U ontvangt de eerste keer een betalingsherinnering
  2. U ontvangt de tweede keer een aanmaning met boete
  3. U ontvangt de derde keer een ingebrekestelling met boete
  4. Na de ingebrekestelling dragen wij het incasseren van uw nota en boete over aan onze incassopartner

Ons advies is: laat het niet zo ver komen!