U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

In de basispensioenregeling is niets geregeld voor de eventuele partner en kinderen van uw werknemers. U kunt dit opvangen door een nabestaandenpensioenverzekering af te sluiten voor uw werknemers.  

Collectieve verzekering voor nabestaandenpensioen

Met een collectieve verzekering voor nabestaandenpensioen regelt u nabestaandenpensioen voor al uw werknemers. De partner en eventuele kinderen ontvangen daarmee een nabestaandenpensioenuitkering als een werknemer voor zijn of haar pensioneren overlijdt.

Wat is verzekerd voor de partner?

De partner krijgt een uitkering als uw werknemer overlijdt voor zijn 68e of zijn pensioeningangsdatum. De partner krijgt de uitkering levenslang. De uitkering stopt pas als de partner zelf overlijdt.

De hoogte van de uitkering voor de partner is een percentage van het pensioengevend salaris van uw werknemer voorafgaand aan het jaar van overlijden. U kunt kiezen uit een percentage van 10 of 20%. Als u kiest voor 10%, dan kan uw werknemer dit op bepaalde momenten zelf verhogen naar 20%.

Wat is verzekerd voor de kinderen?

Kinderen tot 18 jaar krijgen een uitkering als uw werknemer overlijdt voor zijn 68e of zijn pensioeningangsdatum. Voor studerende kinderen geldt een leeftijdsgrens van 27 jaar. De uitkering voor de kinderen stopt op de 18e verjaardag van het kind. Voor studerende kinderen stopt dit uiterlijk op de 27e verjaardag.

De hoogte van de uitkering voor de kinderen is 2% of 4% van het loon van uw werknemer voorafgaand aan het jaar van overlijden.

Wat is de pensioenpremie?

Voor het berekenen van de premie houden wij rekening met de demografische kenmerken van de horeca- en cateringbranche én met de samenstelling van uw eigen personeelsbestand. Ook het uitkeringspercentage is bepalend voor de hoogte van de premie.

Vraag een offerte bij ons aan

Wilt u een collectieve verzekering voor nabestaandenpensioen voor uw werknemers afsluiten? Vraag een offerte bij ons aan door een e-mail te sturen naar grip@phenc.nl of te bellen op (079) 363 14 00. 

Individuele verzekering voor nabestaandenpensioen

Wilt u geen nabestaandenpensioen voor uw werknemers regelen? Uw werknemers kunnen op bepaalde momenten ook zelf een individuele verzekering voor nabestaandenpensioen afsluiten. Verwijs uw werknemers hiervoor naar de online omgeving voor werknemers. Inloggen werkt met DigiD.

Voor een werknemer die zelf een verzekering voor nabestaandenpensioen heeft afgesloten houdt u het premiepercentage van de verzekering in op het salaris. U betaalt ons de premie voor de verzekering.


Meer informatie over:

Terug naar boven →