U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Met een verzekering voor nabestaandenpensioen zorgt u ervoor dat ingeval van overlijden van een werknemer, de partner en eventuele kinderen een pensioenuitkering ontvangen. Een nabestaandenpensioenverzekering is een risicoverzekering.

Nabestaandenpensioen is een aanvulling op de basispensioenregeling

Een verzekering voor nabestaandenpensioen is een aanvullende regeling op de basispensioenregeling. Het is een belangrijke aanvulling, omdat pensioen voor nabestaanden geen onderdeel is van de basispensioenregeling

Wat is verzekerd voor de partner?

De partner krijgt partnerpensioen als uw werknemer overlijdt voor zijn 68e of voor de pensioeningangsdatum. De partner krijgt de uitkering levenslang en stopt als de partner zelf overlijdt.

De hoogte van nabestaandenpensioen is een percentage van het pensioengevend salaris van uw werknemer voorafgaand aan het jaar van overlijden. U kunt kiezen uit een percentage van 10 of 20%. Als u kiest voor 10%, dan kan uw werknemer dit op bepaalde momenten zelf verhogen naar 20%.

Wat is verzekerd voor de kinderen?

Kinderen tot 18 jaar krijgen een wezenpensioen als uw werknemer overlijdt voor zijn 68e of zijn pensioeningangsdatum. De uitkering voor de kinderen stopt op de 18e verjaardag van het kind. Voor studerende kinderen geldt een leeftijdsgrens van 27 jaar.

De hoogte van de uitkering voor de kinderen is een percentage van het pensioengevend salaris van uw werknemer voorafgaand aan het jaar van overlijden. Heeft de collectieve verzekering een percentage voor nabestaandenpensioen van 10%, dan is het wezenpensioen 2%. Bij 20% is dat 4%.

Nabestaandenpensioen regelen

U kunt nabestaandenpensioen regelen voor al uw werknemers. Het gaat dan om een collectieve verzekering voor nabestaandenpensioen. Uw werknemer kan ook zelf een verzekering bij ons afsluiten. Het gaat dan om een individuele verzekering voor nabestaandenpensioen.

  1. nabestaandenpensioen collectief kunt u regelen
  2. nabestaandenpensioen individueel kan uw werknemer regelen

1) Nabestaandenpensioen collectief

Met een collectieve verzekering voor nabestaandenpensioen regelt u nabestaandenpensioen voor al uw werknemers. De verzekering is een risicoverzekering, er wordt geen pensioen opgebouwd. Een risicoverzekering is een verzekering tegen de financiële gevolgen van een bepaald risico.

Wanneer kunt u een collectieve verzekering afsluiten?

Een collectieve verzekering voor nabestaandenpensioen kunt u als werkgever op ieder moment afsluiten. Dit is een belangrijk verschil met een individuele verzekering. Deze kan uw werknemer maar op een paar momenten afsluiten.

Vraag een offerte aan voor een collectieve verzekering

Wilt u een collectieve verzekering voor nabestaandenpensioen voor uw werknemers afsluiten? Vraag een offerte bij ons aan. Stuur een e-mail naar grip@phenc.nl of bel ons op (079) 363 14 00. 

2) Nabestaandenpensioen individueel

Uw werknemer kan ook zelf nabestaandenpensioen bij ons verzekeren. Dit kan met een individuele verzekering voor nabestaandenpensioen. De verzekering is een risicoverzekering, er wordt geen pensioen opgebouwd. Een risicoverzekering is een verzekering tegen de financiële gevolgen van een bepaald risico.

Wanneer kan uw werknemer een individuele verzekering afsluiten?

Een individuele verzekering voor nabestaandenpensioen kan uw werknemer op een paar momenten afsluiten. Hij heeft hiervoor 6 maanden de tijd vanaf het moment van de verandering. De momenten zijn:

Starten in de horeca of catering

Uw werknemer heeft een nieuwe baan in de horeca of catering en heeft in de 3 maanden daarvoor niet in de horeca of catering gewerkt.

 

21 jaar worden

Uw werknemer wordt 21 jaar.

Trouwen, samenwonen of geregistreerd partnerschap aangaan

Uw werknemer trouwt, gaat een geregistreerd partnerschap aan of tekent een samenlevingscontract bij de notaris.

Kind krijgen of adopteren

Uw werknemer krijgt of adopteert een kind.

 

Hoe werkt het betalen van de premie?

Voor een werknemer die zelf een verzekering voor nabestaandenpensioen heeft afgesloten, houdt u het premiepercentage van de verzekering in op het salaris. U betaalt ons de premie voor de verzekering.

Verwijs uw werknemers voor een individuele verzekering voor nabestaandenpensioen naar mijnphenc.nl

Op mijnphenc.nl, de online pensioenomgeving voor werknemers, kunnen uw werknemers een individuele verzekering voor nabestaandenpensioen aanvragen. Wilt u de link met hen delen? Dat kan met deze e-mail.

Pensioen 1-2-3

Voor uw werknemers staat informatie over aanvullende regelingen in Laag 1 van het Pensioen 1-2-3 voor aanvullende regelingen (PDF). Op mijnphenc.nl staat voor uw werknemer Laag 2 klaar. Inloggen werkt met DigiD of EU-login.

Een verzekering voor nabestaandenpensioen is een risicoverzekering

Met een verzekering voor nabestaandenpensioen wordt geen pensioen opgebouwd. Het is een risicoverzekering. Een risicoverzekering is een verzekering tegen de financiële gevolgen van een bepaald risico. De dekking van de verzekering geldt totdat uw werknemer met pensioen gaat en zolang uw werknemer bij u in dienst is.

Voortzetten individuele verzekering nabestaandenpensioen

Een individuele verzekering voor nabestaandenpensioen kan uw werknemer bij ons voortzetten als hij overstapt naar een nieuwe werkgever. Dit alleen als hij het formulier dat hij van ons krijgt binnen 12 weken aan ons terugstuurt.


Meer informatie over:

Terug naar boven →