U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Tot en met uw loongegevens over 2018 betaalt u maandelijks een termijnbedrag. Dit is een voorschot op de pensioenpremie. Na afloop van een heffingsjaar berekenen wij het werkelijke bedrag dat u moet betalen. Op uw jaarafrekening ziet u het verschil tussen uw termijnbedragen en werkelijke premie. Een eventueel verschil moet u nog betalen of krijgt u terug.

Als u met de jaarafrekening nog een bedrag moet betalen

U moet nog een bedrag betalen als uw werkelijke pensioenpremie hoger is dan het totaal aan termijnbedragen. U ontvangt hiervoor in maart een aparte nota. In maart heeft u dus twee nota’s te betalen. Eén voor uw jaarafrekening 2018 en één voor uw maandelijkse pensioenpremie 2019. 

Betalen met een automatische incasso

De nota voor uw jaarafrekening 2018 incasseren wij op 29 maart 2019. Let op! De nota voor uw pensioenpremie 2019 incasseren wij op dezelfde datum. 

Betalen met een handmatige overboeking

De nota van uw jaarafrekening 2018 moet voor 1 april 2019 zijn betaald. De betaalgegevens voor de nota van jaarafrekening:
IBAN:                           NL 25 ABNA 0523 4079 39
Ten name van:              Pensioenfonds Horeca & Catering
Onder vermelding van:  <uw loonheffingennummer>/<heffingsjaar>

Let op! De nota voor uw maandelijkse pensioenpremie 2019 moet ook zijn betaald voor 1 april 2019.

Als u met de jaarafrekening een bedrag terugkrijgt

U heeft een bedrag tegoed als de werkelijke pensioenpremie lager is dan het totaal aan termijnbedragen. Heeft u nog een bedrag openstaan, dan verrekenen wij dit met het tegoed van uw jaarafrekening.

  • Als u ons heeft gemachtigd voor een automatische incasso, dan storten wij het tegoed terug op uw rekening.
  • Als u de premie betaalt met een handmatige overboeking vul dan het formulier ‘Terugbetaling premie basispensioenregeling’ in. Hiervoor moet u even inloggen. Om ervoor te zorgen dat wij het bedrag aan u kunnen terugbetalen is het belangrijk dat u dit formulier zo snel mogelijk invult.

Als uw jaarafrekening anders is dan verwacht

Is de jaarafrekening anders dan u had verwacht? Let u dan op de volgende punten:

  • Uw werkelijke pensioenpremie berekenen wij nadat u uw laatste loonaangifte over 2018 heeft gedaan bij de Belastingdienst.
  • Uw werknemers bouwden in 2018 géén pensioen op over hun salaris boven de € 36.399. Dit maximum pensioengevend salaris is op basis van een fulltime dienstverband. Werken uw werknemers parttime, dan is dit maximum salaris lager.
  • Uw werknemers bouwen pensioen op over een deel van hun salaris. Het deel van hun salaris waarover zij géén pensioen opbouwen, noemen we de franchise. In 2018 was de franchise € 10.655 op basis van een fulltime dienstverband.
  • Werknemers in de horeca werken bij een fulltime dienstverband 1.976 uren per jaar. Voor werknemers in de contractcatering is dat 2.080 uren per jaar.

U kunt uw loongegevens op basis waarvan wij uw jaarafrekening maken downloaden op GRIP. Hiervoor moet u inloggen. U kunt dan ook de pensioengegevens van uw werknemers bekijken.

Een correctie op uw jaarafrekening

Wij maken de jaarafrekening op met de loongegevens die op dat moment bij ons bekend zijn. Geeft u daarna nieuwe of gewijzigde loongegevens door? Dan kunnen wij uw jaarafrekening corrigeren. Correcties geeft u door via de loonaangifte bij de Belastingdienst. Als de gegevens zijn verwerkt ziet u de gecorrigeerde jaarafrekening in GRIP.

De jaarafrekening 2018 is uw laatste jaarafrekening!
Met ingang van uw loongegevens 2019 brengen wij direct uw werkelijke pensioenpremie in rekening. Met deze nieuwe facturatie betaalt u altijd de premie die aansluit bij uw loongegevens. Niet teveel, niet te weinig en zonder verrassingen achteraf. De jaarafrekening 2018 is daarmee ook uw laatste jaarafrekening. U ontvangt bericht zodra uw jaarafrekening klaarstaat.