U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Voor het inhouden van de juiste pensioenpremie op het salaris van uw werknemers heeft u de premiegegevens nodig. Deze gegevens verwerkt u in uw salarisadministratie.

Basispensioenregeling

Percentages Totaal  Werkgeversdeel  Werknemersdeel
Pensioenpremie 16,80%  8,40%  8,40%
Pensioenopbouw 1,701%    
       
Uren   Horeca Catering
Fulltime dienstverband   1.976 2.080
       
Bedragen
 
Jaarbedrag Horeca/Catering Uurbedrag
Horeca
Uurbedrag
Catering
Maximum pensioengevend salaris €   38.644 € 19,556680 € 18,578846
Franchise €   11.312 €   5,724696 €   5,438462
Maximum pensioengrondslag €   27.332 € 13,831984 € 13,140384
Fiscaal maximum salaris € 110.111 € 55,724190 € 52,937981
       
Grondslag      
Basispensioenregeling

 
Maximum pensioengevend salaris -/- Franchise = Maximum pensioengrondslag
  €   38.644 -/- € 11.312 € 27.332
 

Premiegegevens eerdere jaren

Horeca
Contractcatering

In GRIP ziet u de premiegegevens die voor u van toepassing zijn. Daarvoor moet u wel even inloggen.

Aanvullende regelingen

Heeft u een aanvullende regelingen en wilt u daarvan de premiegegevens weten? In GRIP ziet u de premiegegevens van uw regeling(en). Daarvoor moet u wel even inloggen.