U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Heeft u een vraag? Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Dan bent u het snelst geholpen. Neem gerust contact met ons op als u een andere vraag heeft. We helpen u graag.

Top 5 vragen

Om toegang te krijgen tot uw gegevens in GRIP logt u in. Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze maakt u zelf aan tijdens het activeren van uw GRIP-account. Voor het activeren heeft u een activatiecode nodig.

Heeft u al een keer ingelogd op GRIP?

Als u al een keer inlogde op GRIP, dan krijgt u toegang door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren op het inlogscherm.


Gaat u voor de eerste keer inloggen?

Als u voor de eerste keer inlogt, activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde activatiecode ontving u in een brief van ons.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het kan zeker in deze tijd gebeuren dat u uw nota te laat betaalt of niet kunt betalen. Dat begrijpen wij en zijn tot op zekere hoogte begripvol. Voor een openstaande nota krijgt u na een maand een betalingsherinnering. Hier zijn voor u nog geen extra kosten aan verbonden. Het verdere incassotraject leest u op de coronanieuwspagina

Neem contact met ons op als het echt niet lukt om te betalen
Neem telefonisch contact met ons op als u als gevolg van de coronamaatregelen moeite heeft met betalen. Dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Doe dit uiterlijk binnen veertien dagen na de betaaldatum van de nota.  

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Als u vakantiegeld in één keer uitbetaald is het brutosalaris eenmalig hoger. De franchise blijft gelijk, die wordt namelijk berekend over het aantal gewerkte uren. Het hogere brutosalaris en de gelijkblijvende franchise zorgen ervoor dat de pensioengrondslag ook hoger wordt. En daar wordt de pensioenpremie over berekend.

Rekenvoorbeeld zonder vakantiegeld
Werknemer horeca met brutosalaris van € 1.500 en 150 gewerkte uren

Brutosalaris zonder vakantiegeld  € 1.500,00
Franchise                                   €    858,70 (150,00 x €5724696)
Pensioengrondslag                      €    641,30
Pensioenpremie                          €    107,74 (€ 641,30 x 16,8%)

Rekenvoorbeeld met vakantiegeld
Werknemer horeca met brutosalaris van € 1.500,00 en vakantiegeld van € 1.500,00 en 150 gewerkte uren

Brutosalaris met vakantiegeld        € 3.000,00
Franchise                                     €    858,70 (150 x €5,724696)
Pensioengrondslag                        € 2.141,30
Pensioenpremie                            €   359,74 (€ 2.141,00 x 16,8%)

In deze voorbeelden ziet u dat de premie door het uitbetalen van vakantiegeld is gestegen van € 107,74 naar € 359,74.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw nota is altijd gebaseerd op uw loongegevens. Deze ontvangen wij automatisch na uw loonaangifte. Wij ontvangen uw loongegevens altijd met een einddatum. Deze datum komt overeen met de einddatum van het aangiftetijdvak van de Belastingdienst. Uw nota sluit altijd aan bij een aangiftetijdvak. 

Voorbeeld 1 nota aangiftetijdvak april 

 • U doet op 2 mei uw loonaangifte voor aangiftetijdvak april
 • Op 8 mei ontvangen wij normaal gesproken uw loongegevens met einddatum 30 april 2020
 • Rond 15 mei staat uw nota klaar en ontvangt hierover een e-mail

In de e-mail en nota leest u dat de nota betrekking heeft op uw loongegevens t/m 30 april. Dit komt overeen met het aangiftetijdvak april.

Voorbeeld 2 nota aangiftetijdvak april 

 • U doet op 29 mei uw loonaangifte voor aangiftetijdvak april
 • Op 8 juni ontvangen wij normaal gesproken uw loongegevens einddatum 30 april 2020
 • Rond 15 juni staat uw nota klaar en ontvangt hierover een e-mail 

In de e-mail en nota leest u dat de nota betrekking heeft op uw loongegevens t/m 30 april 2020. Dit komt overeen met aangiftetijdvak april.

In beide situaties gaat het om aangiftetijdvak april. Het moment waarop u loonaangifte doet, bepaalt wanneer u welke nota voor welk aangiftetijdvak ontvangt.

Op de 8ste van de maand ontvangen wij altijd loongegevens
We ontvangen de loongegevens op de 8e van de maand. Als u daarvoor uw loonaangifte doet, is de kans het grootst dat we uw loongegevens dezelfde maand nog ontvangen.

Soms gaat uw nota over twee aangiftetijdvakken
Het komt soms voor dat door verwerkingstijd bij de Belastingdienst of bij ons wij uw nota pas een maand later kunnen klaarzetten. Hierdoor kan het ook gebeuren dat u in een keer een nota krijgt voor twee aangiftetijdvakken. Namelijk als wij ondertussen weer loongegevens van u hebben gekregen voor een nieuw aangiftetijdvak.

Doe uw loonaangifte zoveel mogelijk op dezelfde dag
Ons advies is om elke maand op dezelfde dag uw loonaangifte te doen, zodat wij maandelijks loongegevens van u ontvangen. Het lukt dan normaal gesproken altijd om iedere maand een nota voor u klaar te zetten.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ziet in GRIP op uw persoonlijke homepage welk bedrag er openstaat. Als u inlogt ziet u het direct bovenin op uw dashboard.

Voorbeeld dashboard


Wilt u voor de eerste keer inloggen op GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode ontving u in een brief van ons.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

De 30 dagen extra tijd om te betalen geldt voor openstaande nota’s waarvan de betaaldatum nog niet is verstreken. De extra betaaltijd geldt niet voor:

 • een betalingsherinnering, aanmaning of ingebrekestelling. Op de coronanieuwspagina leest u de betaaldata hiervan
 • betalingen via ons incassobureau Flanderijn. U kunt met vragen over uw betalingen aan Flanderijn met hen bellen op 088 209 2444.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het kan zeker in deze tijd gebeuren dat u uw nota te laat betaalt of niet kunt betalen. Dat begrijpen wij en zijn tot op zekere hoogte begripvol. Voor een openstaande nota krijgt u na een maand een betalingsherinnering. Hier zijn voor u nog geen extra kosten aan verbonden. Het verdere incassotraject leest u op de coronanieuwspagina

Neem contact met ons op als het echt niet lukt om te betalen
Neem telefonisch contact met ons op als u als gevolg van de coronamaatregelen moeite heeft met betalen. Dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Doe dit uiterlijk binnen veertien dagen na de betaaldatum van de nota.  

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U kunt een bedrag storneren bij uw bank. Informeer bij uw bank hoeveel dagen u daarvoor de tijd heeft. Als u een bedrag storneert, proberen wij het bedrag een maand later nogmaals te incasseren. Na twee keer storneren, stoppen wij uw machtiging voor de automatische incasso en starten het incassotraject. U krijgt dan een betalingsherinnering, die u handmatig aan ons betaalt. De vervolgstappen leest u in ons incassobeleid.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Wij snappen dat u in deze tijd liever niet wilt betalen met een automatische incasso. We willen u echter geruststellen. U blijft altijd zelf in controle over uw bankrekening. Ook incasseren we nooit zomaar een bedrag. Daarover informeren we u altijd van tevoren.

Bent u het echt niet eens met een afschrijving of komt het echt niet uit? U mag altijd via uw bank storneren.

Juist als u betaalt met een automatische incasso hoeft u niet te denken aan het op tijd betalen van uw premie. Dat doen wij voor u.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, u mag uw nota natuurlijk ook eerder betalen. Daarvoor vragen we u het bedrag zelf aan ons over te maken. De betaalgegevens zijn:

Voor de basispensioenregeling:
IBAN: NL25 ABNA 0523 4079 39
Ten name van: Pensioenfonds Horeca & Catering
Betalingskenmerk: uw loonheffingennummer/2020

Voor aanvullende regelingen:
IBAN: NL46 ABNA 0552 5754 61
Ten name van: Pensioenfonds Horeca & Catering
Betalingskenmerk collectief: COLuw loonheffingennummer2020
Betalingskenmerk collectief: INPuw loonheffingennummer2020

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U hoeft een betalingsonmacht alleen te melden als uw bedrijf een rechtspersoon is (meestal een BV of NV) is. Het melden van betalingsonmacht doet u als u betalingsproblemen verwacht. Hiermee voorkomt u dat de bestuurder privé aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de rechtspersoon.

Doe de melding binnen veertien kalenderdagen na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn. Het melden van betalingsonmacht is niet verplicht maar wel verstandig!

Het melden van betalingsonmacht kan met een meldingsformulier van de Belastingdienst.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Voor uw nota van maart kreeg u al eerder 30 dagen extra de tijd om te betalen. Wij kunnen u nu laten weten dat we deze maatregel verlengen voor uw nota’s van april, mei en juni 2020.

Wij incasseren op de volgende data:

nota van maart op 30 april in plaats van 31 maart 2020

nota van april op 29 mei in plaats van 30 april 2020

nota van mei op 30 juni in plaats van 29 mei 2020

nota van juni op 31 juli 2020 in plaats van 30 juni 2020

Heeft dit antwoord u geholpen?    

De verlenging betekent dat u ook voor uw nota’s van juli, augustus, september en oktober 30 dagen extra heeft om te betalen. De betaaldatum en de datum waarop wij incasseren schuift voor deze nota’s een maand op. Net als voor uw nota’s van maart, april, mei en juni. Dit geldt voor de basisregeling en aanvullende regelingen voor nabestaandenpensioen en extra ouderdomspensioen.

Op de coronanieuwspagina leest u de betaaldata.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

De coronamaatregelen hebben gevolgen voor onze samenleving en voor de sectoren horeca en catering in het bijzonder. Door annuleringen en verplichte sluiting voor bepaalde tijd viel omzet weg, terwijl kosten geheel of gedeeltelijk doorlopen.

Met de versoepeling van de coronamaatregelen komt er weer wat meer beweging in onze maatschappij. Dat is goed nieuws, zeker voor de horeca en catering. Toch begrijpen wij dat het betalen van de premie nog steeds lastig kan zijn. Daarom kreeg u voor uw nota’s van maart, april, mei en juni al 30 dagen extra tijd om te betalen. Wij verlengen deze maatregel tot en met oktober. Ook voor uw nota’s van juli, augustus, september en oktober 2020 heeft u 30 dagen extra om te betalen. Op de coronanieuwspagina leest u de betaaldata.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U heeft voor uw nota’s van maart tot en met oktober 30 dagen extra tijd om te betalen. Dit betekent dat de betaaldatum van deze nota’s een maand opschuift. De incassodatum is altijd één of twee dagen voor de betaaldatum. Dit geldt voor de basisregeling en aanvullende regelingen voor nabestaandenpensioen en extra ouderdomspensioen.

Wij hebben de betaaldatum en incassodatum voor de nota’s van maart tot en met oktober 2020 onder elkaar gezet:

Nota

Betaaldatum

Incassodatum

Maart

1 mei 2020

30 april 2020

April

1 juni 2020

29 mei 2020

Mei

1 juli 2020

30 juni 2020

Juni

1 augustus 2020

31 juli 2020

Juli

1 september 2020

31 augustus 2020

Augustus

1 oktober 2020

30 september 2020

September

1 november 2020

30 oktober 2020

Oktober

1 december 2020

30 november 2020

Betaalt u via met een automatische incasso? Dan schrijven wij het bedrag van uw nota automatisch af op de incassodatum. Regelt u de betaling zelf? Zorg er dan voor dat uw nota voor de betaaldatum is betaald.  

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Om toegang te krijgen tot uw gegevens in GRIP logt u in. Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze maakt u zelf aan tijdens het activeren van uw GRIP-account. Voor het activeren heeft u een activatiecode nodig.

Heeft u al een keer ingelogd op GRIP?

Als u al een keer inlogde op GRIP, dan krijgt u toegang door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren op het inlogscherm.


Gaat u voor de eerste keer inloggen?

Als u voor de eerste keer inlogt, activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde activatiecode ontving u in een brief van ons.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U kunt uw e-mailadres maar één keer gebruiken voor het activeren van uw GRIP-account. Dit komt omdat uw e-mailadres uw gebruikersnaam wordt. En een e-mailadres is altijd uniek.

Neemt u in de volgende gevallen contact met ons op:

 • uw e-mailadres is al uw gebruikersnaam van de online omgeving van een ander bedrijf (loonheffingennummer)
 • u wilt met uw gebruikersnaam toegang krijgen tot de online omgeving van meerdere bedrijven (loonheffingennummers)

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het activeren van uw GRIP-account doet u online u met uw registratiecode. Deze staat in de welkomstbrief die u eerder van ons ontving. Maar ook in de brief die u maandelijks van ons ontvangt over het betalen van uw nota.

Klik op GRIP-account activeren en u komt gelijk op de juiste pagina om uw registratiecode in te voeren.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw registratiecode staat in de welkomstbrief die u eerder van ons ontving. Maar ook in de brief die u maandelijks van ons ontvangt over het betalen van uw nota. Kunt u uw registratiecode niet vinden? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Om toegang te krijgen tot uw gegevens in GRIP logt u in. Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze maakt u zelf aan tijdens het activeren van uw GRIP-account. Voor het activeren heeft u een activatiecode nodig.

Heeft u al een keer ingelogd op GRIP?

Als u al een keer inlogde op GRIP, dan krijgt u toegang door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren op het inlogscherm.


Gaat u voor de eerste keer inloggen?

Als u voor de eerste keer inlogt, activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde activatiecode ontving u in een brief van ons.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw gebruikersnaam is het e-mailadres waarmee u eerder inlogde op GRIP. Weet u uw gebruikersnaam niet meer? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het aanvragen van een nieuwe activatielink werkt als volgt:

•    Ga naar de GRIP-inlogpagina
•    Klik op de tekst ‘Wachtwoord vergeten’
•    Toets in het invulveld het e-mailadres in waar u eerder mee inlogde
•    Ga naar uw mailbox en klik op de activatielink in de e-mail. Let op de activatielink is slechts 24 uur geldig

Als u klikt op nieuw wachtwoord instellen komt u gelijk op de juiste pagina.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het aanmaken van een nieuw wachtwoord is heel eenvoudig:

•    Ga naar de GRIP-inlogpagina en klik op ‘Wachtwoord vergeten’
•    Toets in het invulveld het e-mailadres in waar u eerder mee inlogde
•    Ga naar uw mailbox en klik op de activatielink in de e-mail. Let op deze is slechts 24 uur geldig!
•    Toets op de pagina ‘Wachtwoord opnieuw instellen’ twee keer precies hetzelfde nieuwe wachtwoord in. Kies een wachtwoord dat u gemakkelijk kunt onthouden, maar door anderen niet gemakkelijk te raden is.

Als u klikt op nieuw wachtwoord instellen komt u gelijk op de juiste pagina
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, dat kan met een holdingaccount. U heeft hiermee met één gebruikersnaam – uw e-mailadres- toegang tot de online omgeving van al uw bedrijven. Het aanvragen van een holdingaccount kunnen wij voor u in orde maken. Zodra het account voor u is ingericht u ontvangt een brief met de registratiecode voor de holding. Deze heeft u nodig om het account te activeren.

Neem contact met ons op als u wilt dat wij voor u een holdingaccount inrichten. Wij helpen u graag.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U kunt uw e-mailadres maar één keer gebruiken voor het activeren van uw GRIP-account. Dit komt omdat uw e-mailadres uw gebruikersnaam wordt. En een e-mailadres is altijd uniek.

Neemt u in de volgende gevallen contact met ons op:

 • uw e-mailadres is al uw gebruikersnaam van de online omgeving van een ander bedrijf (loonheffingennummer)
 • u wilt met uw gebruikersnaam toegang krijgen tot de online omgeving van meerdere bedrijven (loonheffingennummers)

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw wachtwoord moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

•    minimaal 8 tekens lang
•    minimaal 1 cijfer
•    minimaal 1 hoofdletter
•    minimaal 1 speciaal teken, zoals *, $, &, ! bevatten (géén @)
•    Niet (een deel van) uw bedrijfsnaam, voor- en/of achternaam en/of e-mailadres

Kies een wachtwoord dat u gemakkelijk kunt onthouden, zodat u niet iedere keer een nieuw wachtwoord hoeft in te stellen. Dat is niet handig als u even snel iets wilt regelen.

Let er ook op dat u een wachtwoord gebruikt dat anderen niet snel kunnen raden. Het gaat tenslotte om uw bedrijfsgegevens en waar alleen u toegang toe wilt hebben.

Als u klikt op nieuw wachtwoord instellen komt u gelijk op de juiste pagina.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Als startende ondernemer heeft u genoeg te regelen. Voor uw bedrijf en voor uw werknemers. Dat zij op tijd hun salaris krijgen, maar ook dat zij pensioen opbouwen. Werknemers van 21 jaar en ouder bouwen automatisch pensioen bij ons op. Daarvoor hoeft u niet veel te doen:

 • aanmelden van uw bedrijf en aanleveren van uw loongegevens gaat automatisch via uw loonaangifte bij de Belastingdienst
 • betalen van de premie gaat met een automatische incasso.
 • informeren van uw werknemers over pensioen opbouwen doen we samen.

Bedenk zelf of u voor uw werknemers nabestaandenpensioen of extra ouderdomspensioen wilt regelen. Dat kan door een aanvullende regeling bij ons af te sluiten.

Uw pensioeninformatie is beschikbaar in uw online omgeving GRIP. Als u iets moet doen ontvangt u van ons e-mail. Het belangrijkste dat u zelf moet doen is het activeren van uw GRIP-account. Dan heeft u toegang tot uw pensioeninformatie. En u geeft gelijk uw e-mailadres en IBAN door.

Lees de belangrijkste punten die u moet weten en regelen als u met een nieuw bedrijf bent gestart.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, het vrijwillig aansluiten van uw bedrijf kan onder bepaalde voorwaarden. Zo moet uw bedrijf verwantschap hebben met de horeca of -contractcatering. En uw bedrijf mag niet onder een andere verplichte pensioenregeling vallen.

Lees meer over een vrijwillige aansluiting bij ons fonds.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, uw bedrijf kan onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de verplichte aansluiting. Bijvoorbeeld als u een pensioenregeling aanbiedt aan uw werknemers, die ten minste gelijkwaardig is aan onze pensioenregeling.

Lees meer over een vrijstelling van de verplichte aansluiting.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, u hoeft ons niet door te geven dat u met uw bedrijf stopt. Dat doet u wel bij de Kamer van Koophandel. Wij krijgen uw bedrijfsbeëindiging dan automatisch door. Dit kan soms even duren. U meldt uw werknemers met uw laatste loonaangifte uit dienst. Als u op basis daarvan nog pensioenpremie moet betalen krijgt u bericht van ons.

Lees meer over bedrijfswijzigingen

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U hoeft uw horeca- of cateringbedrijf niet zelf bij ons aan te melden. Als uw bedrijf is ingedeeld in sector 33 (horeca algemeen) of sector 34 (horeca catering) ontvangen wij uw gegevens automatisch via uw loonaangifte bij de Belastingdienst. De aanmelding van uw bedrijf gaat dus eigenlijk vanzelf.

Wij toetsen of uw bedrijf verplicht bij ons wordt aangesloten. Zo ja, dan ontvangt u van ons een brief, waarin wij u welkom heten bij ons fonds. In deze brief staat ook de registratiecode voor GRIP, uw online omgeving. Deze heeft u nodig om toegang te krijgen tot uw gegevens. Het enige dat u hoeft te doen is uw GRIP-account activeren.

Lees meer over aansluiting bij ons fonds.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het aanleveren van uw loongegevens gaat automatisch via uw loonaangifte bij de Belastingdienst. U hoeft daarvoor niets extra’s te doen. Hoe dat werkt ziet u in de infographic over de loonaangifte. In slechts een aantal gevallen moet u zelf gegevens aan ons doorgeven

Lees meer over loonaangifte en pensioen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, een klein deel van uw loongegevens geeft u zelf aan ons door. Het gaat om gegevens die wij niet via uw loonaangifte ontvangen. Dat zijn correcties van langer dan 2 jaar geleden, sectorwijziging van uw bedrijf en zorg- en ouderschapsverlof.

Lees meer over loongegevens die u zelf doorgeeft
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U geeft correcties door via uw loonaangifte bij de Belastingdienst. Hoe dat werkt ziet u in de infographic over de loonaangifte. Maar let op dit geldt alleen voor het huidige en voorgaande heffingsjaar. Correcties over eerdere heffingsjaren moet u wel zelf aan ons doorgeven

Lees meer over het doorgeven van correcties.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Wij zijn aangesloten op de Loonaangifteketen. De loonaangifteketen is één van de grootste informatieketens van de overheid. Als uw bedrijf is ingedeeld in sector 33 (horeca algemeen) of sector 34 (horeca catering) ontvangen wij uw gegevens automatisch via uw loonaangifte bij de Belastingdienst. Hoe dat werkt ziet u in de infographic over de loonaangifte.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Als er iets niet klopt in de gegevens van uw werknemers, adviseren wij u te kijken naar uw loonaangifte. Iedere keer als u loonaangifte doet, ontvangen wij via de Belastingdienst loongegevens van u. Dat komt omdat wij zijn aangesloten op de Loonaangifteketen. Wij ontvangen de loongegevens van de Belastingdienst altijd op de 8ste van de maand. Deze verwerken wij en ziet u terug op GRIP.

Bekijk de loongegevens op GRIP      
Op GRIP staan de loongegevens van uw werknemers. U ziet op uw dashboard voor hoeveel werknemers wij loongegevens hebben ontvangen en de berekende pensioenpremie.

Voor het bekijken van uw loongegevens klikt u op uw dashboard op de button ‘Bekijk loongegevens’.

U komt direct op de pagina waar u de loongegevens van uw werknemer(s) ziet.

 Klik op de naam van een werknemer om de loongegevens en premie van de werknemer te bekijken. Het is ook mogelijk een overzicht met de gegevens van al uw werknemers te downloaden.

De gegevens die niet kloppen, kunt u corrigeren in uw loonaangifte. Zodra wij uw gecorrigeerde loongegevens ontvangen, passen wij uw gegevens aan. Eventuele wijzigingen in de premie corrigeren wij met een volgende nota.

Heeft u al een keer ingelogd op GRIP?
Als u al een keer inlogde op GRIP, krijgt u toegang door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren op het inlogscherm.

 • uw gebruikersnaam is het e-mailadres waarmee u eerder uw GRIP-account activeerde
 • met Wachtwoord vergeten stelt u eenvoudig een nieuw wachtwoord in als u deze bent vergeten

Gaat u voor de eerste keer inloggen?
Als u voor de eerste keer inlogt, activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde activatiecode ontving u in een brief van ons.


 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

De pensioenpremie die u betaalt bestaat uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. U betaalt ons beide delen. Het werknemersdeel houdt u in op het salaris van uw werknemer.

Lees meer over pensioenpremie betalen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw pensioenpremie baseren we op uw loongegevens. Iedere keer als u loonaangifte doet ontvangen we deze automatisch. Iedere keer als we nieuwe loongegevens van u ontvangen vergelijken we uw nieuwe gegevens met de vorige. Over het verschil berekenen wij uw premie en brengen deze bij u rekening.

Wij ontvangen uw loongegegevens automatisch na uw loonaangifte. Altijd op de 8e van de maand. Als u aan het begin van de maand loonaangifte doet, verwerken we uw gegevens nog in dezelfde maand. 

Lees meer over hoe wij uw pensioenpremie berekenen.

Uw pensioenpremie staat in GRIP op de pagina Pensioenpremie.

Uw verwerkte loongegevens staan in GRIP op de pagina Loongegevens.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ziet de pensioenpremie per werknemer in uw online omgeving GRIP. Log in en klik in uw dashboard op de blauwe button ‘Bekijk loongegevens’. U komt op de pagina waar u uw werknemers onder elkaar ziet staan. Klik op een werknemer om de pensioenpremie te zien.
 
Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om de pensioenpremie per werknemer te zien. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ziet uw pensioenpremie in uw online omgeving GRIP. Log in en klik in uw dashboard op de blauwe button ‘Bekijk premie’. U komt op de pagina waar u uw pensioenpremie per tijdvak en cumulatief ziet.  

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina waar u uw pensioenpremie ziet. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Als uw nota hoger is dan u verwacht, kan dat verschillende oorzaken hebben:

1. Uw nota heeft betrekking op meerdere maanden

In de meeste gevallen heeft uw nota betrekking op meerdere maanden. Wij ontvangen één keer per maand loongegevens via uw loonaangifte bij de Belastingdienst. Dat is altijd rond de 8e. Als we dan van u loongegevens van twee maanden in één keer ontvangen, brengen wij u in één keer twee maanden pensioenpremie in rekening.

Doe uw aangifte op een vast moment in de maand
Wij adviseren u op een vast moment in de maand uw loonaangifte te doen. Bijvoorbeeld de laatste werkdag van de maand. Wij ontvangen uw loongegevens dan meestal op de 8e van de volgende maand. Als u een keer op een ander moment loonaangifte doet dan normaal, dan kan het gebeuren dat wij loongegevens van twee aangiftes tegelijk van u ontvangen.

De Belastingdienst heeft ook verwerkingstijd
Houd er rekening mee dat de Belastingdienst ook een verwerkingstijd heeft. Het kan gebeuren dat u op de 6e loonaangifte doet, maar dat deze dan toch niet bij ons binnenkomt op de 8e.

2. uw personeel heeft meer gewerkt

3. u heeft meer personeel in dienst

4. u heeft vakantiegeld uitbetaald

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw nota’s staan in uw persoonlijke omgeving. Log in en klik in u uw dashboard op de blauwe button ‘Bekijk nota’s’. U komt op de pagina waar u uw nota’s direct kunt downloaden. U ziet ook welke u al heeft betaald of nog moet betalen.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om uw nota’s te downloaden.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Als u loonaangifte doet bij de Belastingdienst weet u zelf al het bedrag van uw pensioenpremie. Wij ontvangen uw loongegevens automatisch. Met deze gegevens berekenen wij uw pensioenpremie. Het bedrag moet overeenkomen met het bedrag dat u zelf al weet. Daar kan wat afrondingsverschil in zitten. Als u het bedrag niet herkent, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Voor het berekenen van uw premie sluiten wij aan bij de werkwijze van de Belastingdienst. Iedere keer als wij nieuwe loongegevens van u ontvangen vergelijken wij uw nieuwe stand van uw loongegevens met de vorige stand. Over het verschil berekenen wij uw pensioenpremie en brengen die bij u rekening.

Om uw notabedrag te berekenen bepalen we eerst het bedrag van uw werkelijke pensioenpremie. Een eventueel te verrekenen bedrag brengen we in mindering. Daaruit volgt uw notabedrag.

Uw loongegevens kunnen altijd correcties bevatten over eerdere tijdvakken. Daarom kan het zo zijn dat u op de pagina ‘Pensioenpremie’ over een bepaald tijdvak een ander bedrag ziet dan op uw nota.

Stel u doet in februari aangifte voor januari en uw premie is €100,00. Op de pagina ‘Pensioenpremie’ staat voor tijdvak Januari €100,00. Uw nota is ook €100,00. In maart doet u aangifte over februari met daarbij een correctie over januari. Januari had geen €100,00 moeten zijn maar € 110,00. Het bedrag van de correctie komt mee in uw nota van februari (€10,00 extra voor de correctie van januari). Op de pagina ‘Pensioenpremie’ staat nu bij tijdvak Januari €110,00 in plaats van de eerdere € 100,00.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U regelt een machtiging voor een automatische incasso heel makkelijk in uw online omgeving GRIP.

 • Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn profiel’ op ‘Betaalwijze’.
 • Klik op de button ‘Wijzigen’ en vervolgens op de button ‘Betaalwijze aanpassen naar SEPA machtiging’.
 • Vul uw IBAN en de tenaamstelling in.
 • Vink het vakje aan voor de toestemming van de machtiging. Dit laatste is belangrijk, anders kunnen wij de machtiging niet uitvoeren!

Als u klikt op inloggen op GRIP komt u na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om uw machtiging te regelen. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Als u vakantiegeld in één keer uitbetaald is het brutosalaris eenmalig hoger. De franchise blijft gelijk, die wordt namelijk berekend over het aantal gewerkte uren. Het hogere brutosalaris en de gelijkblijvende franchise zorgen ervoor dat de pensioengrondslag ook hoger wordt. En daar wordt de pensioenpremie over berekend.

Rekenvoorbeeld zonder vakantiegeld
Werknemer horeca met brutosalaris van € 1.500 en 150 gewerkte uren

Brutosalaris zonder vakantiegeld  € 1.500,00
Franchise                                   €    858,70 (150,00 x €5724696)
Pensioengrondslag                      €    641,30
Pensioenpremie                          €    107,74 (€ 641,30 x 16,8%)

Rekenvoorbeeld met vakantiegeld
Werknemer horeca met brutosalaris van € 1.500,00 en vakantiegeld van € 1.500,00 en 150 gewerkte uren

Brutosalaris met vakantiegeld        € 3.000,00
Franchise                                     €    858,70 (150 x €5,724696)
Pensioengrondslag                        € 2.141,30
Pensioenpremie                            €   359,74 (€ 2.141,00 x 16,8%)

In deze voorbeelden ziet u dat de premie door het uitbetalen van vakantiegeld is gestegen van € 107,74 naar € 359,74.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U wijzigt uw rekeningnummer in GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn profiel’ op ‘Betaalwijze’. Klik op ‘Wijzigen’ en vervolgens op ‘Betaalwijze aanpassen naar SEPA machtiging’. U wijzigt hier uw IBAN en tenaamstelling. Vink daarna het vakje aan waarmee u toestemming geeft voor automatische betaling.
 
Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om uw automatische incasso te wijzigen. 
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, wij adviseren u te wachten op het bericht dat u ontvangt als uw nota klaarstaat in GRIP. Dit om ervoor te zorgen dat uw betalingen overeenkomen met uw openstaande nota’s.

Lees meer over premie betalen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, een openstaand bedrag kunnen wij niet automatisch afschrijven. Dit bedrag betaalt u zoals u gewend bent. Daarna schrijven wij de eerstvolgende nota automatisch van uw rekening.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om een machtiging te regelen.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee. U krijgt voor een correctie geen aparte nota. Als u via uw loonaangifte een correctie doorgeeft nemen wij deze automatisch mee in de premieberekening.

Lees meer over premie betalen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ziet in uw online omgeving GRIP of u nog een bedrag open heeft staan:

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw automatische incasso gaat uiterlijk in bij het betalen van uw nota voor de volgende maand. Dit is afhankelijk van het moment waarop u de machtiging regelt.

Let op! Een openstaand bedrag kunnen wij niet automatisch incasseren. Betaal dit bedrag zoals u gewend bent en regel daarna een automatische incasso.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Wij schrijven de premie maandelijks op de laatste werkdag van de maand van uw rekening af. In uw online omgeving ziet u de exacte dagen waarop wij dit doen. 

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om de incassodata te zien. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U kunt in GRIP checken wat de status is van uw automatische incasso. Daarvoor logt u in en gaat naar betaalwijze in ‘Mijn profiel’ of ‘Premie betalen’.

Staat uw betaalwijze op automatische incasso, dan schrijven wij uw eerstvolgende nota automatisch af. Het vaste moment waarop wij afschrijven is de laatste dag van de maand. Als dit een weekenddag is, doen we het de vrijdag ervoor.

Stelde u een automatische incasso in, maar staat uw betaalwijze nog handmatige overboeking? Dan gaat het betalen van uw nota nog niet automatisch.

Een openstaand bedrag kunnen wij niet automatisch incasseren. Dit bedrag betaalt u zoals u gewend bent. Zodra u bij bent met betalen, schrijven wij de eerstvolgende nota automatisch van uw rekening.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ziet in GRIP op uw persoonlijke homepage welk bedrag er openstaat. Als u inlogt ziet u het direct bovenin op uw dashboard.

Voorbeeld dashboard


Wilt u voor de eerste keer inloggen op GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode ontving u in een brief van ons.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Voor welke nota u een betalingsherinnering heeft ontvangen ziet u in uw online omgeving GRIP. Log in en klik op uw dashboard op de blauwe button ‘Bekijk nota’s’. Uw dashboard bestaat uit de 4 blokken bovenaan de pagina en ziet u direct als u bent ingelogd. U komt op de pagina waar u uw nota’s ziet. Voor de nota met een oranje uitroepteken heeft u een betalingsherinnering ontvangen. Dat leest u ook in informatie ‘i’.

Klik op inloggen op GRIP en u komt gelijk op de juiste pagina om te zien voor welke nota u een betalingsherinnering heeft ontvangen.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Als u een brief heeft ontvangen van Flanderijn heeft u een betaalachterstand en geen gehoor gegeven aan onze betaalverzoeken. Met vragen over het voldoen van uw betaalachterstand neemt u contact met hen op. Flanderijn is bereikbaar op telefoonnummer 088 209 2460 of via e-mail: rotterdam@flanderijn.nl.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Is het bedrag dat u moet betalen te veel om in één keer te betalen? Wij kunnen onder bepaalde voorwaarden een betalingsregeling afspreken. Neem hiervoor contact met ons op. 

Doet u dat per e-mail? Vermeld dan in uw bericht duidelijk waarom u een betalingsregeling wilt afsluiten, het aantal termijnen, het bedrag per termijn, uw loonheffingennummer en uw telefoonnummer.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ontvangt van onze incassopartner Flanderijn een brief als u een betaalachterstand heeft. U heeft dan ook niet voldaan aan onze eerdere betalingsverzoeken. Conform ons incassobeleid dragen wij het incasseren van uw openstaande nota en boete dan over aan onze incassopartner.

Lees meer over ons incassobeleid.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

In de basispensioenregeling bouwen werknemers van 21 jaar en ouder ouderdomspensioen op. De opbouw in de basispensioenregeling gaat tot het maximum pensioengevend salaris van € 37.605 (2019). Over het salaris daarboven wordt geen pensioen opgebouwd. Hiervoor kunt u een aanvullende regeling voor extra ouderdomspensioen bij ons afsluiten.

Voor nabestaanden is er niets geregeld in de basisregeling. Hiervoor kunt een aanvullende regeling voor nabestaandenpensioen bij ons afsluiten.

Lees meer over het pensioenpakket
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

In de basispensioenregeling bouwen uw werknemers pensioen op tot het maximum pensioengevend salaris van € 37.605 (2019). Over het salaris daarboven wordt geen pensioen opgebouwd. Daarvoor kunt u een aanvullende regeling voor extra ouderdomspensioen bij ons afsluiten.

Lees meer over het opbouwen van extra ouderdomspensioen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U heeft de premiegegevens nodig om in uw salarisadministratie te verwerken. Zo zorgt u ervoor dat de juiste premie wordt ingehouden op het salaris van uw werknemers. En dat de premie die u aan ons betaalt klopt.

Lees meer over de premiegegevens.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om uw premiegegevens te zien. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ziet de premiegegevens in uw online omgeving GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Loonaangifte en pensioen’ op ‘Premiegegevens’. U komt op de pagina waar u voor de basispensioenregeling en eventuele aanvullende regelingen de premiegegevens ziet.

Lees meer over de premiegegevens.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om uw premiegegevens te zien. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

De nieuwe premiegegevens zijn begin januari bekend. U ontvangt een e-mail, zodra de gegevens definitief zijn. De voorlopige AOW-franchises, AOW bedragen en maximum pensioengevend loon voor het nieuwe heffingsjaar zijn meestal in december al bekend bij de Belastingdienst.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, voor nabestaanden is er in de basispensioenregeling niets geregeld. U kunt hiervoor wel een aanvullende regeling bij ons afsluiten.

Lees meer over nabestaandenpensioen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ziet het premiepercentage voor aanvullende regelingen in GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Loonaangifte doen’ op ‘Loongegevens’. Klik op de werknemer waarvan u het premiepercentage wilt weten. Het premiepercentage houdt u in op het brutoloon van uw werknemers.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de pagina om het premiepercentage te bekijken.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, dat kan. In de basispensioenregeling is niets geregeld voor de eventuele partner en kinderen van uw werknemers. U kunt dit opvangen door een collectieve verzekering voor nabestaandenpensioen af te sluiten voor uw werknemers. Daarmee regelt u nabestaandenpensioen voor al uw werknemers. Uw werknemer kan dat ook zelf doen met een individuele verzekering voor nabestaandenpensioen. Maar let op dit kan alleen op bepaalde momenten. Op mijnphenc.nl, de online omgeving voor werknemers leest uw werknemer op welke momenten dit kan. Het aanvragen van de verzekering kan online.

Lees meer over de aanvullende regeling voor nabestaandenpensioen.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Voor een werknemer die zelf een verzekering voor nabestaandenpensioen heeft afgesloten houdt u de premie van de verzekering in op het salaris. U betaalt ons de premie. Als er een nota voor u klaarstaat in GRIP ontvangt u bericht van ons.

Verder kunt u overwegen om nabestaandenpensioen voor al uw werknemers te regelen met een collectieve nabestaandenpensioenverzekering. Daarmee regelt u nabestaandepensioen voor al uw werknemers. Voor nabestaanden is niets geregeld in de basispensioenregeling. 

Lees meer over nabestaandenpensioen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

In de basispensioenregeling bouwen uw werknemers pensioen op tot het maximum pensioengevend salaris van € 37.605 (2019). Over het salaris daarboven wordt geen pensioen opgebouwd. U kunt daarvoor een aanvullende regeling voor extra ouderdomspensioen bij ons afsluiten. Dan bouwen uw werknemers over hun loon boven het maximum pensioengevend salaris ook pensioen op. 

Lees meer over de aanvullende regeling voor het opbouwen van extra ouderdomspensioen.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, dat kan. Wat goed dat u dit overweegt. Nabestaandenpensioen is namelijk geen onderdeel van de basispensioenregeling. Dat betekent dat er niets is geregeld voor de eventuele partner en kinderen van uw werknemers. U kunt dit opvangen door een collectieve verzekering voor nabestaandenpensioen bij ons af te sluiten voor uw werknemers. Neem hiervoor contact met ons op. Wij maken graag een offerte voor u.

Lees meer over nabestaandenpensioen.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U geeft uw accountant/boekhouder toegang tot GRIP door het kantoor in uw eigen online omgeving te machtigen. Dat doet in uw profiel op GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn Profiel’ op ‘Machtigingen’. Klik bij Accountants- of administratiekantoor op ‘Wijzigen’. Selecteer het gewenste kantoor. Staat uw accountantskantoor of administratiekantoor er niet bij? Klik dan onderaan de pagina op ‘Klik hier om dit aan ons door te geven’.

Als u klikt op inloggen komt u gelijk op de juiste pagina om uw accountant/boekhouder te machtigen. 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U kunt uw collega toegang tot uw online omgeving door een gebruiker toe te voegen. Een gebruiker toevoegen doet u in uw online omgeving GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn Profiel’ op ‘Gebruikers’. Voeg de gegevens van de nieuwe gebruiker toe en klik op ‘Opslaan’. De nieuwe gebruiker ontvangt op zijn e-mailadres een activatielink om een wachtwoord aan te maken. Let op deze link is maar 24 uur geldig.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om een gebruiker toe te voegen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U geeft uw holding toegang tot uw online omgeving door hem in uw eigen online omgeving te machtigen. Dat doet in uw profiel op GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn Profiel’ op ‘Machtigingen’. Klik bij Holding op ‘Wijzigen’. Selecteer de gewenste holding. Staat uw holding er niet bij? Klik dan onderaan de pagina op ‘Klik hier om dit aan ons door te geven’.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om uw holding te machtigen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Een gebruiker toevoegen doet u in uw online omgeving GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn Profiel’ op ‘Gebruikers’. Voeg de gegevens van de nieuwe gebruiker toe en klik op ‘Opslaan’. De nieuwe gebruiker ontvangt op zijn e-mailadres een activatielink om een wachtwoord aan te maken. Let op deze link is maar 24 uur geldig.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om een gebruiker toe te voegen.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U voegt een bedrijf aan uw holdingaccount toe in GRIP op de pagina Mijn bedrijven.

 • Log en en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn bedrijven’ op ‘Bedrijf toevoegen’.
 • Vul de gevraagde gegevens in klik op ‘Verder’.

U ziet in uw bedrijvenoverzicht het bedrijf terug dat u zojuist heeft toegevoegd. 

Als u klikt op inloggen komt u gelijk op de juiste pagina om een bedrijf toe te voegen. 
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, u hoeft ons niet door te geven dat uw bedrijf van rechtsvorm wijzigt. Maar u moet iets doen. U krijgt van de Belastingdienst een nieuw loonheffingennummer. U gaat op het nieuwe nummer loonaangifte doen.

Wij zetten uw loongegevens klaar onder een nieuw GRIP-account. Daarna moet u iets doen:

 1. Uw nieuwe GRIP-account activeren. Heeft u al een geactiveerd GRIP-account voor uw oude loonheffingennummer? Dan moeten wij eerst uw gebruikersnaam vrijgeven. Neem hiervoor contact met ons op. Wij helpen u graag.
 2. Opnieuw een automatische incasso afgeven. Dit doet u tijdens het activeren van uw nieuwe GRIP-account.

Eventuele aanvullende regelingen moeten ook worden omgezet naar uw nieuwe loonheffingennummer. Neem hiervoor contact met ons op. Wij helpen u graag.

Lees meer over een rechtsvormwijziging.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, u hoeft ons niet door te geven dat u met uw bedrijf stopt. Dat doet u wel bij de Kamer van Koophandel. Wij krijgen uw bedrijfsbeëindiging dan automatisch door. Dit kan soms even duren. U meldt uw werknemers met uw laatste loonaangifte uit dienst. Als u op basis daarvan nog pensioenpremie moet betalen krijgt u bericht van ons.

Lees meer over bedrijfswijzigingen

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het wijzigen van uw e-mailadres doet u in uw online omgeving GRIP in ‘Mijn profiel’.

 • Log in en scrol op uw persoonlijke pagina naar het blok ‘Mijn profiel’ (onder de grote afbeelding).
 • Klik op ‘Gebruikers’ en controleer de gegevens. Pas deze indien nodig aan. Let op! Wijzigt u het e-mailadres van een gebruiker, dan wijzigt u ook de gebruikersnaam.
 • Klik op ‘Contactgegevens’ en controleer de gegevens. Pas deze indien nodig aan.

E-mails die u van ons ontvangt sturen wij naar één e-mailadres. Dat is het e-mailadres van een gebruiker of een contactpersoon.

Bent u de enige gebruiker van uw online omgeving?
U ontvangt onze e-mails op het e-mailadres waarmee u inlogt. U ziet uw gegevens onder 'Gebruikers'. U hoeft uw gegevens niet toe te voegen onder 'Contactgegevens'.

Zijn er meer gebruikers van uw online omgeving?
U ziet onder 'Gebruikers' welke personen binnen uw bedrijf toegang hebben tot uw online omgeving. Geef één van de gebruikers door als contactpersoon onder 'Contactgegevens'. Deze persoon ontvangt onze e-mails.


Als u klikt op inloggen op GRIP komt u na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de pagina om uw e-mailadres te wijzigen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U wijzigt uw postadres in uw online omgeving GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn profiel’ op ‘Bedrijfsgegevens’. U voert uw nieuwe postadres in en klikt op ‘Gegevens opslaan’.

Als u klikt op inloggen op GRIP komt u gelijk op de juiste pagina om uw postadres te wijzigen. 
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het wijzigen van uw vestigingsadres kunt u niet bij ons doen. Dat doet u bij de Kamer van Koophandel. Wij krijgen die informatie door via de Loonaangifteketen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, als u meer personeel aanneemt hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit vanzelf door via uw loonaangifte. Wij ontvangen daarmee de loongegevens van uw werknemers van 21 jaar en ouder. Dus ook die van uw nieuwe werknemers. Houd er wel rekening mee dat u meer premie gaat betalen.

Wilt u uw nieuwe werknemers wel vertellen dat zij pensioen bij ons opbouwen? En dat zij van ons bericht krijgen? Daar kan best wel wat tijd overheen gaan, omdat het soms even duurt voordat wij uw loongegevens ontvangen. 

Lees meer over bedrijfswijzigingen.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, u hoeft ons niet door te geven dat u geen personeel meer in dienst heeft. Wij ontvangen dan geen loongegevens meer via uw loonaangifte bij de Belastingdienst. Hoe dat werkt ziet u in de infographic over de loonaangifte.

Lees meer over bedrijfswijzigingen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Gegevens over zorg- en ouderschapsverlof van uw werknemers ontvangen wij niet automatisch. Het is wel van invloed op de pensioenpremie die u moet betalen. Geef dit verlof tijdig door met het online formulier 'Opgave ouderschaps/zorgverlof’. Hiervoor moet u wel even inloggen.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op het online formulier.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Gegevens over zorg- en ouderschapsverlof van uw werknemers ontvangen wij niet automatisch. Het is wel van invloed op de pensioenpremie die u moet betalen. Geef dit verlof tijdig door met het online formulier 'Opgave ouderschaps/zorgverlof’. Hiervoor moet u wel even inloggen.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op het online formulier.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, u betaalt als werkgever de volledige premie, het werkgeversdeel en het werknemersdeel. U kunt het uitvoeringsreglement (PDF) hierop nalezen onder artikel 4 sub 9.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U geeft het ouderschapsverlof van uw werknemer door in GRIP. Daarvoor logt u in en vult het formulier opgave ouderschapsverlof in. Volledig digitaal, wel zo makkelijk.

U geeft het ouderschapsverlof in één keer door na afloop van een heffingsjaar. U weet zo zeker dat de gegevens kloppen. Wij verwerken het ouderschapsverlof op het betreffende heffingsjaar. Als het ouderschapsverlof over meerdere heffingsjaren loopt, geeft u het verlof door met twee formulieren. Een formulier voor het verlof van het ene jaar en een formulier voor het verlof van het andere jaar.

Voorbeeld 1

Uw werknemer heeft in 2019 ouderschapsverlof opgenomen van maart tot en met juni. U geeft uiterlijk in januari 2020 het ouderschapsverlof door

Voorbeeld 2

Uw werknemer heeft in 2019 ouderschapsverlof opgenomen vanaf november. Het verlof duurt nog tot 1 maart 2020. U geeft het verlof van november en december 2019 uiterlijk in januari 2020 door. Het verlof van januari en februari 2020 geeft u uiterlijk in januari 2021 door.

Direct naar formulier opgave ouderschapsverlof.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, u kunt het ouderschapsverlof van voorgaande jaren gewoon aan ons doorgeven. Gaat het om een werknemer die in 2012 of eerder gewerkt heeft? Neem dan contact met ons op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, ook voor een werknemer die uit dienst is kunt u ouderschapsverlof doorgeven. Gaat het om een werknemer die in 2012 of eerder gewerkt heeft? Neem dan contact met ons op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    


Downloads

Accountantsverklaring meer dan 50%

Accountantsverklaring 50% en minder

Uitvoeringsreglement

Pensioenreglement

Rekenvoorbeeld Horeca

Rekenvoorbeeld Contractcatering

Formulier Onderzoek verplichte aansluiting

Meer downloads staan op de website van Pensioenfonds Horeca & Catering.