U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Heeft u een vraag? Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Dan bent u het snelst geholpen. Neem gerust contact met ons op als u een andere vraag heeft. We helpen u graag.

Top 5 vragen


Velen van u zitten in een moeilijke tijd. Daarom krijgt u 30 dagen extra de tijd om uw pensioenpremie te betalen.

Betaalt u per automatische incasso? Wij incasseren de premie op 30 april 2020 in plaats van 31 maart 2020.

Betaalt u handmatig of met een automatische overboeking? U moet uw nota betalen voor 1 mei 2020 in plaats van voor 1 april.

Ook voor eventuele betalingsherinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen krijgt u eenmalig 30 dagen extra tijd om te betalen. Dit betekent dat u hiervoor ook tot 1 mei 2020 heeft om deze te betalen in plaats van tot 1 april 2020.

Betaalt u via onze incassopartner Flanderijn? Dan geldt de extra betaaltijd van 30 dagen niet. Heeft u vragen over uw betalingen? Bel dan met Flanderijn op 088 209 2444.

Voor meer hulp verwijzen we u naar de Rijksoverheid, Kamer van Koophandel en Koninklijke Horeca Nederland. Daar vindt u veel informatie voor u als ondernemer.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, u mag uw nota natuurlijk gewoon betalen als u de 30 dagen extra betaaltijd niet nodig heeft. Daarvoor vragen we u zelf uw nota aan ons over te maken. Excuses voor het ongemak. De betaalgegevens hiervoor zijn:

Voor de basispensioenregeling:
IBAN: NL25 ABNA 0523 4079 39
Ten name van: Pensioenfonds Horeca & Catering
Betalingskenmerk: uw loonheffingennummer/2020

Voor aanvullende regelingen:
IBAN: NL46 ABNA 0552 5754 61
Ten name van: Pensioenfonds Horeca & Catering
Betalingskenmerk collectief: COLuw loonheffingennummer2020
Betalingskenmerk collectief: INPuw loonheffingennummer2020

Heeft dit antwoord u geholpen?    

De nota van maart incasseren wij op 30 april 2020 in plaats van 31 maart 2020. Dit voor de basisregeling en aanvullende regelingen. Voor die tijd informeren we u hoe we het incassoschema daarna invullen. We willen een dubbele incasso voorkomen. 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U krijgt eenmalig 30 dagen extra de tijd om uw nieuwe nota te betalen. Dit geldt voor de basisregeling en aanvullende regelingen. U heeft tot 1 mei 2020 de tijd om uw nota te betalen. Dit in plaats van tot 1 april 2020. Dit geldt voor de basisregeling en aanvullende regelingen.

Betaalt u per automatische incasso? Wij incasseren de premie op 30 april 2020 in plaats van 31 maart 2020.

Betaalt u handmatig of met een automatische overboeking? U heeft tot 1 mei 2020 de tijd om te betalen in plaats van tot 1 april.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ons land is in de greep van de coronacrisis. Dat heeft gevolgen voor onze samenleving en voor de sectoren horeca en catering in het bijzonder. Door annuleringen en verplichte sluiting voor bepaalde tijd valt voor velen de omzet weg, terwijl kosten geheel of gedeeltelijk doorlopen. De horeca en catering zitten in een moeilijke tijd.

Wij zijn er altijd voor en door de horeca en catering. Ook nu, juist nu. We begrijpen dat het betalen van de pensioenpremie nu extra moeilijk kan zijn. Daarom krijgt u eenmalig 30 dagen extra de tijd om de pensioenpremie te betalen.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U heeft voor het betalen van de nota van maart eenmalig 30 dagen extra tijd om te betalen. Daarom incasseren we op 30 april 2020 in plaats van 31 maart. Wij informeren u voor die tijd over het incassoschema daarna. We willen een dubbele incasso voorkomen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ook voor het betalen van een betalingsherinnering, aanmaning en ingebrekestelling krijgt u eenmalig 30 dagen extra de tijd om te betalen. Dit betekent dat u hiervoor ook tot 1 mei 2020 heeft om deze te betalen in plaats van tot 1 april 2020.

De extra betaaltijd geldt niet als u via onze incassopartner Flanderijn betaalt. Heeft u vragen over uw betalingen? Bel dan met Flanderijn op 088 209 2444.

Heeft dit antwoord u geholpen?    


Velen van u zitten in een moeilijke tijd. Daarom krijgt u 30 dagen extra de tijd om uw pensioenpremie te betalen.

Betaalt u per automatische incasso? Wij incasseren de premie op 30 april 2020 in plaats van 31 maart 2020.

Betaalt u handmatig of met een automatische overboeking? U moet uw nota betalen voor 1 mei 2020 in plaats van voor 1 april.

Ook voor eventuele betalingsherinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen krijgt u eenmalig 30 dagen extra tijd om te betalen. Dit betekent dat u hiervoor ook tot 1 mei 2020 heeft om deze te betalen in plaats van tot 1 april 2020.

Betaalt u via onze incassopartner Flanderijn? Dan geldt de extra betaaltijd van 30 dagen niet. Heeft u vragen over uw betalingen? Bel dan met Flanderijn op 088 209 2444.

Voor meer hulp verwijzen we u naar de Rijksoverheid, Kamer van Koophandel en Koninklijke Horeca Nederland. Daar vindt u veel informatie voor u als ondernemer.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Wij snappen dat u in deze tijd liever niet wilt betalen met een automatische incasso. We willen u echter geruststellen. U blijft altijd zelf in controle over uw bankrekening. Ook incasseren we nooit zomaar een bedrag. Daarover informeren we u altijd van tevoren.

Bent u het echt niet eens met een afschrijving of komt het echt niet uit? U mag altijd via uw bank storneren.

Juist als u betaalt met een automatische incasso hoeft u niet te denken aan het op tijd betalen van uw premie. Dat doen wij voor u.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, u mag uw nota natuurlijk gewoon betalen als u de 30 dagen extra betaaltijd niet nodig heeft. Daarvoor vragen we u zelf uw nota aan ons over te maken. Excuses voor het ongemak. De betaalgegevens hiervoor zijn:

Voor de basispensioenregeling:
IBAN: NL25 ABNA 0523 4079 39
Ten name van: Pensioenfonds Horeca & Catering
Betalingskenmerk: uw loonheffingennummer/2020

Voor aanvullende regelingen:
IBAN: NL46 ABNA 0552 5754 61
Ten name van: Pensioenfonds Horeca & Catering
Betalingskenmerk collectief: COLuw loonheffingennummer2020
Betalingskenmerk collectief: INPuw loonheffingennummer2020

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U hoeft een betalingsonmacht alleen te melden als uw bedrijf een rechtspersoon is (meestal een BV of NV) is. Het melden van betalingsonmacht doet u als u betalingsproblemen verwacht. Hiermee voorkomt u als dat de bestuurder privé aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de rechtspersoon.

Het melden van betalingsonmacht kan met een meldingsformulier van de Belastingdienst.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Als het u niet lukt om uw nota voor 1 mei 2020 te betalen, ontvangt u half mei een betalingsherinnering. U heeft tot 1 juni 2020 de tijd om deze te betalen. Hier zijn voor u geen extra kosten aan verbonden.

Betaalt u ook de betalingsherinnering te laat? Dan ontvangt u half juni een aanmaning en half juli een ingebrekestelling. Deze zijn beiden wel met een boete voor te laat betalen.

Wij hopen dat u met de overheidsmaatregelen mogelijkheden kunt vinden om de gevolgen van de coronacrisis voor uw bedrijf kunt opvangen. En dat ook onze maatregel u daarbij wat extra ruimte geeft.

Voor meer hulp verwijzen we u naar de RijksoverheidBelastingdienst, UWV, Kamer van Koophandel en Koninklijke Horeca Nederland. Daar vindt u veel informatie voor u als ondernemer.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

De nota van maart incasseren wij op 30 april 2020 in plaats van 31 maart 2020. Dit voor de basisregeling en aanvullende regelingen. Voor die tijd informeren we u hoe we het incassoschema daarna invullen. We willen een dubbele incasso voorkomen. 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U krijgt eenmalig 30 dagen extra de tijd om uw nieuwe nota te betalen. Dit geldt voor de basisregeling en aanvullende regelingen. U heeft tot 1 mei 2020 de tijd om uw nota te betalen. Dit in plaats van tot 1 april 2020. Dit geldt voor de basisregeling en aanvullende regelingen.

Betaalt u per automatische incasso? Wij incasseren de premie op 30 april 2020 in plaats van 31 maart 2020.

Betaalt u handmatig of met een automatische overboeking? U heeft tot 1 mei 2020 de tijd om te betalen in plaats van tot 1 april.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ons land is in de greep van de coronacrisis. Dat heeft gevolgen voor onze samenleving en voor de sectoren horeca en catering in het bijzonder. Door annuleringen en verplichte sluiting voor bepaalde tijd valt voor velen de omzet weg, terwijl kosten geheel of gedeeltelijk doorlopen. De horeca en catering zitten in een moeilijke tijd.

Wij zijn er altijd voor en door de horeca en catering. Ook nu, juist nu. We begrijpen dat het betalen van de pensioenpremie nu extra moeilijk kan zijn. Daarom krijgt u eenmalig 30 dagen extra de tijd om de pensioenpremie te betalen.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het UWV.

Andere sites met meer informatie over maatregelen als gevolg van het coronavirus:
Rijksoverheid
Belastingdienst
KVK - coronaloket
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U hoeft uw horeca- of cateringbedrijf niet zelf bij ons aan te melden. Als uw bedrijf is ingedeeld in sector 33 (horeca algemeen) of sector 34 (horeca catering) ontvangen wij uw gegevens automatisch via uw loonaangifte bij de Belastingdienst. De aanmelding van uw bedrijf gaat dus eigenlijk vanzelf.

Wij toetsen of uw bedrijf verplicht bij ons wordt aangesloten. Zo ja, dan ontvangt u van ons een brief, waarin wij u welkom heten bij ons fonds. In deze brief staat ook de registratiecode voor GRIP, uw online omgeving. Deze heeft u nodig om toegang te krijgen tot uw gegevens. Het enige dat u hoeft te doen is uw GRIP-account activeren.

Lees meer over aansluiting bij ons fonds.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Als startende ondernemer heeft u genoeg te regelen. Voor uw bedrijf en voor uw werknemers. Dat zij op tijd hun salaris krijgen, maar ook dat zij pensioen opbouwen. Werknemers van 21 jaar en ouder bouwen automatisch pensioen bij ons op. Daarvoor hoeft u niet veel te doen:

 • aanmelden van uw bedrijf en aanleveren van uw loongegevens gaat automatisch via uw loonaangifte bij de Belastingdienst
 • betalen van de premie gaat met een automatische incasso.
 • informeren van uw werknemers over pensioen opbouwen doen we samen.

Bedenk zelf of u voor uw werknemers nabestaandenpensioen of extra ouderdomspensioen wilt regelen. Dat kan door een aanvullende regeling bij ons af te sluiten.

Uw pensioeninformatie is beschikbaar in uw online omgeving GRIP. Als u iets moet doen ontvangt u van ons e-mail. Het belangrijkste dat u zelf moet doen is het activeren van uw GRIP-account. Dan heeft u toegang tot uw pensioeninformatie. En u geeft gelijk uw e-mailadres en IBAN door.

Lees de belangrijkste punten die u moet weten en regelen als u met een nieuw bedrijf bent gestart.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, als u meer personeel aanneemt hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit vanzelf door via uw loonaangifte. Wij ontvangen daarmee de loongegevens van uw werknemers van 21 jaar en ouder. Dus ook die van uw nieuwe werknemers. Houd er wel rekening mee dat u meer premie gaat betalen.

Wilt u uw nieuwe werknemers wel vertellen dat zij pensioen bij ons opbouwen? En dat zij van ons bericht krijgen? Daar kan best wel wat tijd overheen gaan, omdat het soms even duurt voordat wij uw loongegevens ontvangen. 

Lees meer over bedrijfswijzigingen.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, u hoeft ons niet door te geven dat uw bedrijf van rechtsvorm wijzigt. Maar u moet iets doen. U krijgt van de Belastingdienst een nieuw loonheffingennummer. U gaat op het nieuwe nummer loonaangifte doen.

Wij zetten uw loongegevens klaar onder een nieuw GRIP-account. Daarna moet u iets doen:

 1. Uw nieuwe GRIP-account activeren. Heeft u al een geactiveerd GRIP-account voor uw oude loonheffingennummer? Dan moeten wij eerst uw gebruikersnaam vrijgeven. Neem hiervoor contact met ons op. Wij helpen u graag.
 2. Opnieuw een automatische incasso afgeven. Dit doet u tijdens het activeren van uw nieuwe GRIP-account.

Eventuele aanvullende regelingen moeten ook worden omgezet naar uw nieuwe loonheffingennummer. Neem hiervoor contact met ons op. Wij helpen u graag.

Lees meer over een rechtsvormwijziging.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, het vrijwillig aansluiten van uw bedrijf kan onder bepaalde voorwaarden. Zo moet uw bedrijf verwantschap hebben met de horeca of -contractcatering. En uw bedrijf mag niet onder een andere verplichte pensioenregeling vallen.

Lees meer over een vrijwillige aansluiting bij ons fonds.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, uw bedrijf kan onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de verplichte aansluiting. Bijvoorbeeld als u een pensioenregeling aanbiedt aan uw werknemers, die ten minste gelijkwaardig is aan onze pensioenregeling.

Lees meer over een vrijstelling van de verplichte aansluiting.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, u hoeft ons niet door te geven dat u geen personeel meer in dienst heeft. Wij ontvangen dan geen loongegevens meer via uw loonaangifte bij de Belastingdienst. Hoe dat werkt ziet u in de infographic over de loonaangifte.

Lees meer over bedrijfswijzigingen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, u hoeft ons niet door te geven dat u met uw bedrijf stopt. Dat doet u wel bij de Kamer van Koophandel. Wij krijgen uw bedrijfsbeëindiging dan automatisch door. Dit kan soms even duren. U meldt uw werknemers met uw laatste loonaangifte uit dienst. Als u op basis daarvan nog pensioenpremie moet betalen krijgt u bericht van ons.

Lees meer over bedrijfswijzigingen

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het aanleveren van uw loongegevens gaat automatisch via uw loonaangifte bij de Belastingdienst. U hoeft daarvoor niets extra’s te doen. Hoe dat werkt ziet u in de infographic over de loonaangifte. In slechts een aantal gevallen moet u zelf gegevens aan ons doorgeven

Lees meer over loonaangifte en pensioen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, een klein deel van uw loongegevens geeft u zelf aan ons door. Het gaat om gegevens die wij niet via uw loonaangifte ontvangen. Dat zijn correcties van langer dan 2 jaar geleden, sectorwijziging van uw bedrijf en zorg- en ouderschapsverlof.

Lees meer over loongegevens die u zelf doorgeeft
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U geeft correcties door via uw loonaangifte bij de Belastingdienst. Hoe dat werkt ziet u in de infographic over de loonaangifte. Maar let op dit geldt alleen voor het huidige en voorgaande heffingsjaar. Correcties over eerdere heffingsjaren moet u wel zelf aan ons doorgeven

Lees meer over het doorgeven van correcties.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Wij zijn aangesloten op de Loonaangifteketen. De loonaangifteketen is één van de grootste informatieketens van de overheid. Als uw bedrijf is ingedeeld in sector 33 (horeca algemeen) of sector 34 (horeca catering) ontvangen wij uw gegevens automatisch via uw loonaangifte bij de Belastingdienst. Hoe dat werkt ziet u in de infographic over de loonaangifte.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Gegevens over zorg- en ouderschapsverlof van uw werknemers ontvangen wij niet automatisch. Het is wel van invloed op de pensioenpremie die u moet betalen. Geef dit verlof tijdig door met het online formulier 'Opgave ouderschaps/zorgverlof’. Hiervoor moet u wel even inloggen.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op het online formulier.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Gegevens over zorg- en ouderschapsverlof van uw werknemers ontvangen wij niet automatisch. Het is wel van invloed op de pensioenpremie die u moet betalen. Geef dit verlof tijdig door met het online formulier 'Opgave ouderschaps/zorgverlof’. Hiervoor moet u wel even inloggen.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op het online formulier.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, u hoeft ons niet door te geven dat u geen personeel meer in dienst heeft. Wij ontvangen dan geen loongegevens meer via uw loonaangifte bij de Belastingdienst. Hoe dat werkt ziet u in de infographic over de loonaangifte.

Lees meer over bedrijfswijzigingen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, u betaalt als werkgever de volledige premie, het werkgeversdeel en het werknemersdeel. U kunt het uitvoeringsreglement (PDF) hierop nalezen onder artikel 4 sub 9.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U geeft het ouderschapsverlof van uw werknemer door in GRIP. Daarvoor logt u in en vult het formulier opgave ouderschapsverlof in. Volledig digitaal, wel zo makkelijk.

U geeft het ouderschapsverlof in één keer door na afloop van een heffingsjaar. U weet zo zeker dat de gegevens kloppen. Wij verwerken het ouderschapsverlof op het betreffende heffingsjaar. Als het ouderschapsverlof over meerdere heffingsjaren loopt, geeft u het verlof door met twee formulieren. Een formulier voor het verlof van het ene jaar en een formulier voor het verlof van het andere jaar.

Voorbeeld 1

Uw werknemer heeft in 2019 ouderschapsverlof opgenomen van maart tot en met juni. U geeft uiterlijk in januari 2020 het ouderschapsverlof door

Voorbeeld 2

Uw werknemer heeft in 2019 ouderschapsverlof opgenomen vanaf november. Het verlof duurt nog tot 1 maart 2020. U geeft het verlof van november en december 2019 uiterlijk in januari 2020 door. Het verlof van januari en februari 2020 geeft u uiterlijk in januari 2021 door.

Direct naar formulier opgave ouderschapsverlof.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, u kunt het ouderschapsverlof van voorgaande jaren gewoon aan ons doorgeven. Gaat het om een werknemer die in 2012 of eerder gewerkt heeft? Neem dan contact met ons op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, ook voor een werknemer die uit dienst is kunt u ouderschapsverlof doorgeven. Gaat het om een werknemer die in 2012 of eerder gewerkt heeft? Neem dan contact met ons op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Gegevens over zorg- en ouderschapsverlof van uw werknemers ontvangen wij niet automatisch. Het is wel van invloed op de pensioenpremie die u moet betalen. Geef dit verlof tijdig door met het online formulier 'Opgave ouderschaps/zorgverlof’. Hiervoor moet u wel even inloggen.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op het online formulier.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, u betaalt als werkgever de volledige premie, het werkgeversdeel en het werknemersdeel. U kunt het uitvoeringsreglement (PDF) hierop nalezen onder artikel 4 sub 9.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U geeft het ouderschapsverlof van uw werknemer door in GRIP. Daarvoor logt u in en vult het formulier opgave ouderschapsverlof in. Volledig digitaal, wel zo makkelijk.

U geeft het ouderschapsverlof in één keer door na afloop van een heffingsjaar. U weet zo zeker dat de gegevens kloppen. Wij verwerken het ouderschapsverlof op het betreffende heffingsjaar. Als het ouderschapsverlof over meerdere heffingsjaren loopt, geeft u het verlof door met twee formulieren. Een formulier voor het verlof van het ene jaar en een formulier voor het verlof van het andere jaar.

Voorbeeld 1

Uw werknemer heeft in 2019 ouderschapsverlof opgenomen van maart tot en met juni. U geeft uiterlijk in januari 2020 het ouderschapsverlof door

Voorbeeld 2

Uw werknemer heeft in 2019 ouderschapsverlof opgenomen vanaf november. Het verlof duurt nog tot 1 maart 2020. U geeft het verlof van november en december 2019 uiterlijk in januari 2020 door. Het verlof van januari en februari 2020 geeft u uiterlijk in januari 2021 door.

Direct naar formulier opgave ouderschapsverlof.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, u kunt het ouderschapsverlof van voorgaande jaren gewoon aan ons doorgeven. Gaat het om een werknemer die in 2012 of eerder gewerkt heeft? Neem dan contact met ons op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, ook voor een werknemer die uit dienst is kunt u ouderschapsverlof doorgeven. Gaat het om een werknemer die in 2012 of eerder gewerkt heeft? Neem dan contact met ons op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

In de basispensioenregeling bouwen werknemers van 21 jaar en ouder ouderdomspensioen op. De opbouw in de basispensioenregeling gaat tot het maximum pensioengevend salaris van € 37.605 (2019). Over het salaris daarboven wordt geen pensioen opgebouwd. Hiervoor kunt u een aanvullende regeling voor extra ouderdomspensioen bij ons afsluiten.

Voor nabestaanden is er niets geregeld in de basisregeling. Hiervoor kunt een aanvullende regeling voor nabestaandenpensioen bij ons afsluiten.

Lees meer over het pensioenpakket
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

In de basispensioenregeling bouwen uw werknemers pensioen op tot het maximum pensioengevend salaris van € 37.605 (2019). Over het salaris daarboven wordt geen pensioen opgebouwd. Daarvoor kunt u een aanvullende regeling voor extra ouderdomspensioen bij ons afsluiten.

Lees meer over het opbouwen van extra ouderdomspensioen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U heeft de premiegegevens nodig om in uw salarisadministratie te verwerken. Zo zorgt u ervoor dat de juiste premie wordt ingehouden op het salaris van uw werknemers. En dat de premie die u aan ons betaalt klopt.

Lees meer over de premiegegevens.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om uw premiegegevens te zien. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ziet de premiegegevens in uw online omgeving GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Loonaangifte en pensioen’ op ‘Premiegegevens’. U komt op de pagina waar u voor de basispensioenregeling en eventuele aanvullende regelingen de premiegegevens ziet.

Lees meer over de premiegegevens.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om uw premiegegevens te zien. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

De nieuwe premiegegevens zijn begin januari bekend. U ontvangt een e-mail, zodra de gegevens definitief zijn. De voorlopige AOW-franchises, AOW bedragen en maximum pensioengevend loon voor het nieuwe heffingsjaar zijn meestal in december al bekend bij de Belastingdienst.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, voor nabestaanden is er in de basispensioenregeling niets geregeld. U kunt hiervoor wel een aanvullende regeling bij ons afsluiten.

Lees meer over nabestaandenpensioen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ziet het premiepercentage voor aanvullende regelingen in GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Loonaangifte doen’ op ‘Loongegevens’. Klik op de werknemer waarvan u het premiepercentage wilt weten. Het premiepercentage houdt u in op het brutoloon van uw werknemers.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de pagina om het premiepercentage te bekijken.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, dat kan. In de basispensioenregeling is niets geregeld voor de eventuele partner en kinderen van uw werknemers. U kunt dit opvangen door een collectieve verzekering voor nabestaandenpensioen af te sluiten voor uw werknemers. Daarmee regelt u nabestaandenpensioen voor al uw werknemers. Uw werknemer kan dat ook zelf doen met een individuele verzekering voor nabestaandenpensioen. Maar let op dit kan alleen op bepaalde momenten. Op mijnphenc.nl, de online omgeving voor werknemers leest uw werknemer op welke momenten dit kan. Het aanvragen van de verzekering kan online.

Lees meer over nabestaandenpensioen.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Voor een werknemer die zelf een verzekering voor nabestaandenpensioen heeft afgesloten houdt u de premie van de verzekering in op het salaris. U betaalt ons de premie. Als er een nota voor u klaarstaat in GRIP ontvangt u bericht van ons.

Verder kunt u overwegen om nabestaandenpensioen voor al uw werknemers te regelen met een collectieve nabestaandenpensioenverzekering. Daarmee regelt u nabestaandepensioen voor al uw werknemers. Voor nabestaanden is niets geregeld in de basispensioenregeling. 

Lees meer over nabestaandenpensioen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

In de basispensioenregeling bouwen uw werknemers pensioen op tot het maximum pensioengevend salaris van € 37.605 (2019). Over het salaris daarboven wordt geen pensioen opgebouwd. U kunt daarvoor een aanvullende regeling voor extra ouderdomspensioen bij ons afsluiten. Dan bouwen uw werknemers over hun loon boven het maximum pensioengevend salaris ook pensioen op. 

Lees meer over het opbouwen van extra ouderdomspensioen.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, dat kan. Wat goed dat u dit overweegt. Nabestaandenpensioen is namelijk geen onderdeel van de basispensioenregeling. Dat betekent dat er niets is geregeld voor de eventuele partner en kinderen van uw werknemers. U kunt dit opvangen door een collectieve verzekering voor nabestaandenpensioen bij ons af te sluiten voor uw werknemers. Neem hiervoor contact met ons op. Wij maken graag een offerte voor u.

Lees meer over nabestaandenpensioen.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U heeft de premiegegevens nodig om in uw salarisadministratie te verwerken. Zo zorgt u ervoor dat de juiste premie wordt ingehouden op het salaris van uw werknemers. En dat de premie die u aan ons betaalt klopt.

Lees meer over de premiegegevens.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om uw premiegegevens te zien. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ziet de premiegegevens in uw online omgeving GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Loonaangifte en pensioen’ op ‘Premiegegevens’. U komt op de pagina waar u voor de basispensioenregeling en eventuele aanvullende regelingen de premiegegevens ziet.

Lees meer over de premiegegevens.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om uw premiegegevens te zien. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

De nieuwe premiegegevens zijn begin januari bekend. U ontvangt een e-mail, zodra de gegevens definitief zijn. De voorlopige AOW-franchises, AOW bedragen en maximum pensioengevend loon voor het nieuwe heffingsjaar zijn meestal in december al bekend bij de Belastingdienst.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw jaarafrekening staat in uw online omgeving GRIP op de pagina Nota's en betalingen. 

 • Selecteer heffingsjaar 2018 om de jaarafrekening van 2018 te bekijken. De regel met periode Jaarafrekening-2018 gaat over uw jaarafrekening
 • Klik op de ‘i’ om uw jaarafrekening te zien en te downloaden als PDF.

Als u klikt op inloggen op GRIP komt u na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de pagina 'Nota's en betalingen'.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

De pensioenpremie die u betaalt bestaat uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. U betaalt ons beide delen. Het werknemersdeel houdt u in op het salaris van uw werknemer.

Lees meer over pensioenpremie betalen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Als u vakantiegeld in één keer uitbetaald is het brutosalaris eenmalig hoger. De franchise blijft gelijk, die wordt namelijk berekend over het aantal gewerkte uren. Het hogere brutosalaris en de gelijkblijvende franchise zorgen ervoor dat de pensioengrondslag ook hoger wordt. En daar wordt de pensioenpremie over berekend.

Rekenvoorbeeld zonder vakantiegeld
Werknemer horeca met brutosalaris van € 1.500 en 150 gewerkte uren

Brutosalaris zonder vakantiegeld  € 1.500
Franchise                                   €    836 (150 x €5,570850)
Pensioengrondslag                      €    664
Pensioenpremie                          €    112 (€ 664 x 16,8%)

Rekenvoorbeeld met vakantiegeld
Werknemer horeca met brutosalaris van € 1.500 en vakantiegeld van € 1.500 en 150 gewerkte uren

Brutosalaris met vakantiegeld        € 3.000
Franchise                                     €    836 (150 x €5,570850)
Pensioengrondslag                        € 2.164
Pensioenpremie                            €   364 (€ 2.164 x 16,8%)

In deze voorbeelden ziet u dat de premie door het uitbetalen van vakantiegeld is gestegen van € 112 naar € 364.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het berekenen van de pensioenpremie doen wij aan de hand van rekenregels. Op GRIP ziet u een aantal rekenvoorbeelden. Navigeer bovenaan in de blauwe balk naar ‘Pensioenpremie’. Kies voor ‘Premiegegevens’. Onderaan de pagina staan rekenvoorbeelden voor de horeca en catering.

Als u klikt op rekenvoorbeelden komt u gelijk op de juiste pagina.

Voor het berekenen van de hoogte uw pensioenpremie sluiten wij aan bij de werkwijze van de Belastingdienst. We vergelijken uw nieuwe cumulatieve loongegevens met uw vorige cumulatieve gegevens. Altijd binnen een heffingsjaar. Over het verschil tussen de twee standen berekenen wij uw premie. Daarmee kunt u ook altijd controleren of eventuele correcties zijn verwerkt.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina waar u uw pensioenpremie ziet. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Voor het berekenen van uw pensioenpremie sluiten wij aan bij de werkwijze van de Belastingdienst. We vergelijken uw nieuwe cumulatieve loongegevens met uw vorige cumulatieve gegevens. Altijd binnen een heffingsjaar. Het verschil tussen de twee standen is het bedrag van uw nota. Daarmee kunt u ook altijd controleren of eventuele correcties zijn verwerkt.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Voor het berekenen van uw premie sluiten wij aan bij de werkwijze van de Belastingdienst. Iedere keer als wij nieuwe loongegevens van u ontvangen vergelijken wij uw nieuwe stand van uw loongegevens met de vorige stand. Over het verschil berekenen wij uw pensioenpremie en brengen die bij u rekening.

Om uw notabedrag te berekenen bepalen we eerst het bedrag van uw werkelijke pensioenpremie. Een eventueel te verrekenen bedrag brengen we in mindering. Daaruit volgt uw notabedrag.

Uw loongegevens kunnen altijd correcties bevatten over eerdere tijdvakken. Daarom kan het zo zijn dat u op de pagina ‘Pensioenpremie’ over een bepaald tijdvak een ander bedrag ziet dan op uw nota.

Stel u doet in februari aangifte voor januari en uw premie is €100,00. Op de pagina ‘Pensioenpremie’ staat voor tijdvak Januari €100,00. Uw nota is ook €100,00. In maart doet u aangifte over februari met daarbij een correctie over januari. Januari had geen €100,00 moeten zijn maar € 110,00. Het bedrag van de correctie komt mee in uw nota van februari (€10,00 extra voor de correctie van januari). Op de pagina ‘Pensioenpremie’ staat nu bij tijdvak Januari €110,00 in plaats van de eerdere € 100,00.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, dat klopt. Met het betalen van de werkelijke premie kan uw pensioenpremie iedere maand anders zijn. Dat komt omdat uw loongegevens maandelijks wijzigen. U ziet uw pensioenpremie in uw online omgeving. Ook van eerdere loongegevens. Dat kan u helpen om te zien hoe uw premie door het jaar heen varieert.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de pagina om uw pensioenpremie te bekijken.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja. Met het betalen van de werkelijke premie kan het bedrag dat u moet betalen iedere maand anders zijn. Als u inlogt kunt u uw werkelijke premie van het huidige jaar bekijken. Dat kan u helpen om te zien hoe uw premie door het jaar heen varieert.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ziet de pensioenpremie per werknemer in uw online omgeving GRIP. Log in en klik in uw dashboard op de blauwe button ‘Bekijk loongegevens’. U komt op de pagina waar u uw werknemers onder elkaar ziet staan. Klik op een werknemer om de pensioenpremie te zien.
 
Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om de pensioenpremie per werknemer te zien. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ziet uw pensioenpremie in uw online omgeving GRIP. Log in en klik in uw dashboard op de blauwe button ‘Bekijk premie’. U komt op de pagina waar u uw pensioenpremie per tijdvak en cumulatief ziet.  

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina waar u uw pensioenpremie ziet. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw werknemers van 21 jaar en ouder bouwen verplicht ouderdomspensioen bij ons. Voor de pensioenopbouw van uw werknemers betaalt u pensioenpremie. De premie bestaat uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. U betaalt ons beide delen. Het werknemersdeel houdt u in op het salaris van uw werknemers.

Lees meer over pensioenpremie betalen.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ziet in uw online omgeving GRIP of u nog een bedrag open heeft staan:

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Dat uw nota veel hoger is kan verschillende oorzaken hebben:

 • uw personeel heeft meer gewerkt;
 • u heeft meer personeel in dienst;
 • u heeft vakantiegeld uitbetaald;
 • uw nota heeft betrekking op meerdere maanden.

Uw nota heeft betrekking op meerdere maanden als u aangifte heeft gedaan over meerdere loonperiodes. Maar ook als u aangifte over een nieuwe maand heeft gedaan met daarbij correcties over eerdere maanden. U kunt dit controleren door te kijken naar de datum die staat bij Loongegevens t/m.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw nota’s staan in uw persoonlijke omgeving. Log in en klik in u uw dashboard op de blauwe button ‘Bekijk nota’s’. U komt op de pagina waar u uw nota’s direct kunt downloaden. U ziet ook welke u al heeft betaald of nog moet betalen.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om uw nota’s te downloaden.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Als u loonaangifte doet bij de Belastingdienst weet u zelf al het bedrag van uw pensioenpremie. Wij ontvangen uw loongegevens automatisch. Met deze gegevens berekenen wij uw pensioenpremie. Het bedrag moet overeenkomen met het bedrag dat u zelf al weet. Daar kan wat afrondingsverschil in zitten. Als u het bedrag niet herkent, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, wij maken alleen een nota als u loonaangifte heeft gedaan bij de Belastingdienst. Als u in een maand geen loonaangifte doet, maken wij dus ook geen nota voor u. Doet u de maand daarop over twee maanden loonaangifte, dan maken wij één nota met premie voor twee maanden. Uw nota staat altijd klaar in GRIP.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, als u loonaangifte doet over twee loonperiodes maken wij één nota voor de premie voor die periodes bij elkaar.  

Lees meer over premie betalen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee. U krijgt voor een correctie geen aparte nota. Als u via uw loonaangifte een correctie doorgeeft nemen wij deze automatisch mee in de premieberekening.

Lees meer over premie betalen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, wij adviseren u te wachten op het bericht dat u ontvangt als uw nota klaarstaat in GRIP. Dit om ervoor te zorgen dat uw betalingen overeenkomen met uw openstaande nota’s.

Lees meer over premie betalen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, uw nota staat klaar in uw online omgeving GRIP. Op de pagina ‘Nota’s en betalingen’ ziet per nota de betaalstatus, op welke loongegevens de nota betrekking heeft, het bedrag en de betaaldatum. Klik op de button 'Nota' om de nota te downloaden als PDF.

U ontvangt altijd bericht als er een nieuwe nota voor u klaarstaat. Daarin leest u het bedrag, betaaldatum en over welke loongegevens de premie is berekend. Het bedrag dat u moet betalen kunt u herkennen in uw eigen loonadministratie. Als u de nota nodig heeft of wat meer verdieping wilt logt u in op GRIP.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de pagina om uw nota te bekijken.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

 

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Voor het berekenen van uw premie sluiten wij aan bij de werkwijze van de Belastingdienst. Iedere keer als wij nieuwe loongegevens van u ontvangen vergelijken wij uw nieuwe stand van uw loongegevens met de vorige stand. Over het verschil berekenen wij uw pensioenpremie en brengen die bij u rekening.

Om uw notabedrag te berekenen bepalen we eerst het bedrag van uw werkelijke pensioenpremie. Een eventueel te verrekenen bedrag brengen we in mindering. Daaruit volgt uw notabedrag.

Uw loongegevens kunnen altijd correcties bevatten over eerdere tijdvakken. Daarom kan het zo zijn dat u op de pagina ‘Pensioenpremie’ over een bepaald tijdvak een ander bedrag ziet dan op uw nota.

Stel u doet in februari aangifte voor januari en uw premie is €100,00. Op de pagina ‘Pensioenpremie’ staat voor tijdvak Januari €100,00. Uw nota is ook €100,00. In maart doet u aangifte over februari met daarbij een correctie over januari. Januari had geen €100,00 moeten zijn maar € 110,00. Het bedrag van de correctie komt mee in uw nota van februari (€10,00 extra voor de correctie van januari). Op de pagina ‘Pensioenpremie’ staat nu bij tijdvak Januari €110,00 in plaats van de eerdere € 100,00.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, dat klopt. Met het betalen van de werkelijke premie kan uw pensioenpremie iedere maand anders zijn. Dat komt omdat uw loongegevens maandelijks wijzigen. U ziet uw pensioenpremie in uw online omgeving. Ook van eerdere loongegevens. Dat kan u helpen om te zien hoe uw premie door het jaar heen varieert.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de pagina om uw pensioenpremie te bekijken.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja. Met het betalen van de werkelijke premie kan het bedrag dat u moet betalen iedere maand anders zijn. Als u inlogt kunt u uw werkelijke premie van het huidige jaar bekijken. Dat kan u helpen om te zien hoe uw premie door het jaar heen varieert.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Als uw nota opeens hoger is dan verwacht, snappen we dat dit een vraag bij u oproept. Het kan echter wel kloppen. We maken alleen een nota voor u als we nieuwe loongegevens van u ontvangen. Op de 8e van de maand komen alle loongegevens via de Belastingdienst bij ons binnen.

 • Doet u voor de 8e van de maand uw loonaangifte? Dan ontvangen we uw loongegevens dezelfde maand nog. Uw nota staat dezelfde maand voor u klaar.
 • Doet u na de 8e van de maand uw loonaangifte? Dan ontvangen we uw loongegevens de volgende maand pas. Uw nota staat de volgende maand voor u klaar.

Het kan gebeuren dat we in een maand geen loongegevens van u ontvangen en de maand erop gegevens over twee maanden. Dit is afhankelijk van het moment waarop u loonaangifte doet.

Voorbeelden

U doet op 6 januari loonaangifte over de maand december. We ontvangen uw loongegevens op 8 januari en sturen u op 15 januari een e-mail dat uw nota klaarstaat. De nota is voor loongegevens van één maand.

U doet op 15 januari loonaangifte over de maand december. We ontvangen uw loongegevens niet op 8 januari, maar op 8 februari. U krijgt op 15 februari een e-mail dat uw nota klaarstaat. De nota is voor loongegevens van één maand.

U doet op 15 januari loonaangifte over de maand december en op 4 februari over de maand januari. We ontvangen op 8 januari uw loongegevens van december én januari. U krijgt op 15 februari een e-mail dat uw nota klaarstaat. De nota is voor loongegevens van twee maanden.

Tips

 1. Doe uw loonaangifte altijd op dezelfde dag in de maand, dan ontvangen we uw loongegevens altijd over één maand.
 2. Activeer uw GRIP-account, dan ontvangt u rond de 15e een e-mail dat uw nota klaarstaat. U krijgt rond de 22e een brief dat uw nota klaarstaat, als u geen gebruikmaakt van GRIP. Maar let op uw nota moet voor het einde van de maand zijn betaald.
 3. Heeft u wel loonaangifte gedaan in de eerste week van de maand, maar in dezelfde maand geen bericht ontvangen over de nota? Neem dan even contact met ons op.
 4. In de nota vermelden we niet op welke maand de nota betrekking heeft, maar op welke periode. Als uw voorgaande nota over de loongegevens gaan t/m 31 januari 2020 en uw nieuwe nota over de loongegevens t/m 31 maart 2020, dan kunt u er van uit gaan dat wij loongegevens over twee maanden hebben ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw nota is gebaseerd op uw loongegevens. Deze ontvangen wij automatisch naar aanleiding van uw loonaangifte bij de Belastingdienst. U kunt uw loongegevens bekijken in GRIP.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de pagina om uw pensioenpremie te bekijken.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het kan voorkomen dat u aan het eind van heffingsjaar 2019 een nota heeft van € 0,00. Dit was niet de bedoeling. Onze excuses hiervoor. We zijn bezig met het afronden van het heffingsjaar. Door een fout in onze automatisering is er voor u een nota klaargezet van € 0,00. U kunt deze nota negeren.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U regelt een machtiging voor een automatische incasso heel makkelijk in uw online omgeving GRIP.

 • Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn profiel’ op ‘Betaalwijze’.
 • Klik op de button ‘Wijzigen’ en vervolgens op de button ‘Betaalwijze aanpassen naar SEPA machtiging’.
 • Vul uw IBAN en de tenaamstelling in.
 • Vink het vakje aan voor de toestemming van de machtiging. Dit laatste is belangrijk, anders kunnen wij de machtiging niet uitvoeren!

Als u klikt op inloggen op GRIP komt u na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om uw machtiging te regelen. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw automatische incasso gaat uiterlijk in bij het betalen van uw nota voor de volgende maand. Dit is afhankelijk van het moment waarop u de machtiging regelt.

Let op! Een openstaand bedrag kunnen wij niet automatisch incasseren. Dit bedrag betaalt u zoals u gewend bent. Daarna schrijven wij de eerstvolgende nota automatisch van uw rekening.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Wij schrijven de premie maandelijks op de laatste werkdag van de maand van uw rekening af. In uw online omgeving ziet u de exacte dagen waarop wij dit doen. 

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om de incassodata te zien. 

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Nee, een openstaand bedrag kunnen wij niet automatisch afschrijven. Dit bedrag betaalt u zoals u gewend bent. Daarna schrijven wij de eerstvolgende nota automatisch van uw rekening.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om een machtiging te regelen.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U wijzigt uw rekeningnummer in GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn profiel’ op ‘Betaalwijze’. Klik op ‘Wijzigen’ en vervolgens op ‘Betaalwijze aanpassen naar SEPA machtiging’. U wijzigt hier uw IBAN en tenaamstelling. Vink daarna het vakje aan waarmee u toestemming geeft voor automatische betaling.
 
Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om uw automatische incasso te wijzigen. 
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Voor welke nota u een betalingsherinnering heeft ontvangen ziet u in uw online omgeving GRIP. Log in en klik op uw dashboard op de blauwe button ‘Bekijk nota’s’. Uw dashboard bestaat uit de 4 blokken bovenaan de pagina en ziet u direct als u bent ingelogd. U komt op de pagina waar u uw nota’s ziet. Voor de nota met een oranje uitroepteken heeft u een betalingsherinnering ontvangen. Dat leest u ook in informatie ‘i’.

Klik op inloggen op GRIP en u komt gelijk op de juiste pagina om te zien voor welke nota u een betalingsherinnering heeft ontvangen.

Maakt u nog geen gebruik van GRIP? Activeer dan eerst uw GRIP-account. De benodigde registratiecode heeft u eerder per post van ons ontvangen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Als u een brief heeft ontvangen van Flanderijn heeft u een betaalachterstand en geen gehoor gegeven aan onze betaalverzoeken. Met vragen over het voldoen van uw betaalachterstand neemt u contact met hen op. Flanderijn is bereikbaar op telefoonnummer 088 209 2460 of via e-mail: rotterdam@flanderijn.nl.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Is het bedrag dat u moet betalen te veel om in één keer te betalen? Wij kunnen onder bepaalde voorwaarden een betalingsregeling afspreken. Neem hiervoor contact met ons op. 

Doet u dat per e-mail? Vermeld dan in uw bericht duidelijk waarom u een betalingsregeling wilt afsluiten, het aantal termijnen, het bedrag per termijn, uw loonheffingennummer en uw telefoonnummer.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U ontvangt van onze incassopartner Flanderijn een brief als u een betaalachterstand heeft. U heeft dan ook niet voldaan aan onze eerdere betalingsverzoeken. Conform ons incassobeleid dragen wij het incasseren van uw openstaande nota en boete dan over aan onze incassopartner.

Lees meer over ons incassobeleid.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U kunt uw e-mailadres maar één keer gebruiken voor het activeren van uw GRIP-account. Dit komt omdat uw e-mailadres uw gebruikersnaam wordt. En een e-mailadres is altijd uniek.

Neemt u in de volgende gevallen contact met ons op:

 • uw e-mailadres is al uw gebruikersnaam van de online omgeving van een ander bedrijf (loonheffingennummer)
 • u wilt met uw gebruikersnaam toegang krijgen tot de online omgeving van meerdere bedrijven (loonheffingennummers)

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het activeren van uw GRIP-account doet u online u met uw registratiecode. Deze staat in de welkomstbrief die u eerder van ons ontving. Maar ook in de brief die u maandelijks van ons ontvangt over het betalen van uw nota.

Klik op GRIP-account activeren en u komt gelijk op de juiste pagina om uw registratiecode in te voeren.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U kunt uw collega toegang tot uw online omgeving door een gebruiker toe te voegen. Een gebruiker toevoegen doet u in uw online omgeving GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn Profiel’ op ‘Gebruikers’. Voeg de gegevens van de nieuwe gebruiker toe en klik op ‘Opslaan’. De nieuwe gebruiker ontvangt op zijn e-mailadres een activatielink om een wachtwoord aan te maken. Let op deze link is maar 24 uur geldig.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om een gebruiker toe te voegen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Een gebruiker toevoegen doet u in uw online omgeving GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn Profiel’ op ‘Gebruikers’. Voeg de gegevens van de nieuwe gebruiker toe en klik op ‘Opslaan’. De nieuwe gebruiker ontvangt op zijn e-mailadres een activatielink om een wachtwoord aan te maken. Let op deze link is maar 24 uur geldig.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om een gebruiker toe te voegen.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het wijzigen van uw e-mailadres doet u in uw online omgeving GRIP in ‘Mijn profiel’.

 • Log in en scrol op uw persoonlijke pagina naar het blok ‘Mijn profiel’ (onder de grote afbeelding).
 • Klik op ‘Gebruikers’ en controleer de gegevens. Pas deze indien nodig aan. Let op! Wijzigt u het e-mailadres van een gebruiker, dan wijzigt u ook de gebruikersnaam.
 • Klik op ‘Contactgegevens’ en controleer de gegevens. Pas deze indien nodig aan.

E-mails die u van ons ontvangt sturen wij naar één e-mailadres. Dat is het e-mailadres van een gebruiker of een contactpersoon.

Bent u de enige gebruiker van uw online omgeving?
U ontvangt onze e-mails op het e-mailadres waarmee u inlogt. U ziet uw gegevens onder 'Gebruikers'. U hoeft uw gegevens niet toe te voegen onder 'Contactgegevens'.

Zijn er meer gebruikers van uw online omgeving?
U ziet onder 'Gebruikers' welke personen binnen uw bedrijf toegang hebben tot uw online omgeving. Geef één van de gebruikers door als contactpersoon onder 'Contactgegevens'. Deze persoon ontvangt onze e-mails.


Als u klikt op inloggen op GRIP komt u na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de pagina om uw e-mailadres te wijzigen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U wijzigt uw postadres in uw online omgeving GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn profiel’ op ‘Bedrijfsgegevens’. U voert uw nieuwe postadres in en klikt op ‘Gegevens opslaan’.

Als u klikt op inloggen op GRIP komt u gelijk op de juiste pagina om uw postadres te wijzigen. 
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het wijzigen van uw vestigingsadres kunt u niet bij ons doen. Dat doet u bij de Kamer van Koophandel. Wij krijgen die informatie door via de Loonaangifteketen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw registratiecode staat in de welkomstbrief die u eerder van ons ontving. Maar ook in de brief die u maandelijks van ons ontvangt over het betalen van uw nota. Kunt u uw registratiecode niet vinden? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U geeft uw accountant/boekhouder toegang tot GRIP door het kantoor in uw eigen online omgeving te machtigen. Dat doet in uw profiel op GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn Profiel’ op ‘Machtigingen’. Klik bij Accountants- of administratiekantoor op ‘Wijzigen’. Selecteer het gewenste kantoor. Staat uw accountantskantoor of administratiekantoor er niet bij? Klik dan onderaan de pagina op ‘Klik hier om dit aan ons door te geven’.

Als u klikt op inloggen komt u gelijk op de juiste pagina om uw accountant/boekhouder te machtigen. 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U geeft uw holding toegang tot uw online omgeving door hem in uw eigen online omgeving te machtigen. Dat doet in uw profiel op GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn Profiel’ op ‘Machtigingen’. Klik bij Holding op ‘Wijzigen’. Selecteer de gewenste holding. Staat uw holding er niet bij? Klik dan onderaan de pagina op ‘Klik hier om dit aan ons door te geven’.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om uw holding te machtigen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U voegt een bedrijf aan uw holdingaccount toe in GRIP. Log en in Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn bedrijven’ op ‘Bedrijf toevoegen’. Vul de gevraagde gegevens in klik op ‘Verder’. U ziet in uw bedrijvenoverzicht het bedrijf terug dat u zojuist heeft toegevoegd. 

Als u klikt op inloggen komt u gelijk op de juiste pagina om een bedrijf toe te voegen. 
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Om toegang te krijgen tot uw online omgeving GRIP logt u in met uw gebruikersnaam en zelfgekozen wachtwoord. Uw gebruikersnaam is het e-mailadres waarmee u eerder inlogde op GRIP.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op uw persoonlijke pagina.

Nog niet eerder ingelogd? Activeer dan eerst uw GRIP-account. Daarvoor heeft uw registratiecode nodig.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw gebruikersnaam is het e-mailadres waarmee u eerder inlogde op GRIP. Weet u uw gebruikersnaam niet meer? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het aanvragen van een nieuwe activatielink werkt als volgt:

•    Ga naar de GRIP-inlogpagina
•    Klik op de tekst ‘Wachtwoord vergeten’
•    Toets in het invulveld het e-mailadres in waar u eerder mee inlogde
•    Ga naar uw mailbox en klik op de activatielink in de e-mail. Let op de activatielink is slechts 24 uur geldig

Als u klikt op nieuw wachtwoord instellen komt u gelijk op de juiste pagina.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U kunt uw collega toegang tot uw online omgeving door een gebruiker toe te voegen. Een gebruiker toevoegen doet u in uw online omgeving GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn Profiel’ op ‘Gebruikers’. Voeg de gegevens van de nieuwe gebruiker toe en klik op ‘Opslaan’. De nieuwe gebruiker ontvangt op zijn e-mailadres een activatielink om een wachtwoord aan te maken. Let op deze link is maar 24 uur geldig.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om een gebruiker toe te voegen.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Een gebruiker toevoegen doet u in uw online omgeving GRIP. Log in en klik onder de grote afbeelding in het blok ‘Mijn Profiel’ op ‘Gebruikers’. Voeg de gegevens van de nieuwe gebruiker toe en klik op ‘Opslaan’. De nieuwe gebruiker ontvangt op zijn e-mailadres een activatielink om een wachtwoord aan te maken. Let op deze link is maar 24 uur geldig.

Klik op inloggen op GRIP en u komt na het intoetsen van uw gebruikersnaam en wachtwoord gelijk op de juiste pagina om een gebruiker toe te voegen.

 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Het aanmaken van een nieuw wachtwoord is heel eenvoudig:

•    Ga naar de GRIP-inlogpagina en klik op ‘Wachtwoord vergeten’
•    Toets in het invulveld het e-mailadres in waar u eerder mee inlogde
•    Ga naar uw mailbox en klik op de activatielink in de e-mail. Let op deze is slechts 24 uur geldig!
•    Toets op de pagina ‘Wachtwoord opnieuw instellen’ twee keer precies hetzelfde nieuwe wachtwoord in. Kies een wachtwoord dat u gemakkelijk kunt onthouden, maar door anderen niet gemakkelijk te raden is.

Als u klikt op nieuw wachtwoord instellen komt u gelijk op de juiste pagina
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Ja, dat kan met een holdingaccount. U heeft hiermee met één gebruikersnaam – uw e-mailadres- toegang tot de online omgeving van al uw bedrijven. Het aanvragen van een holdingaccount kunnen wij voor u in orde maken. Zodra het account voor u is ingericht u ontvangt een brief met de registratiecode voor de holding. Deze heeft u nodig om het account te activeren.

Neem contact met ons op als u wilt dat wij voor u een holdingaccount inrichten. Wij helpen u graag.

Heeft dit antwoord u geholpen?    

U kunt uw e-mailadres maar één keer gebruiken voor het activeren van uw GRIP-account. Dit komt omdat uw e-mailadres uw gebruikersnaam wordt. En een e-mailadres is altijd uniek.

Neemt u in de volgende gevallen contact met ons op:

 • uw e-mailadres is al uw gebruikersnaam van de online omgeving van een ander bedrijf (loonheffingennummer)
 • u wilt met uw gebruikersnaam toegang krijgen tot de online omgeving van meerdere bedrijven (loonheffingennummers)

Heeft dit antwoord u geholpen?    

Uw wachtwoord moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

•    minimaal 8 tekens lang
•    minimaal 1 cijfer
•    minimaal 1 hoofdletter
•    minimaal 1 speciaal teken, zoals *, $, &, ! bevatten (géén @)
•    Niet (een deel van) uw bedrijfsnaam, voor- en/of achternaam en/of e-mailadres

Kies een wachtwoord dat u gemakkelijk kunt onthouden, zodat u niet iedere keer een nieuw wachtwoord hoeft in te stellen. Dat is niet handig als u even snel iets wilt regelen.

Let er ook op dat u een wachtwoord gebruikt dat anderen niet snel kunnen raden. Het gaat tenslotte om uw bedrijfsgegevens en waar alleen u toegang toe wilt hebben.

Als u klikt op nieuw wachtwoord instellen komt u gelijk op de juiste pagina.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?    


Downloads

Accountantsverklaring meer dan 50%

Accountantsverklaring 50% en minder

Uitvoeringsreglement

Pensioenreglement

Rekenvoorbeeld Horeca

Rekenvoorbeeld Contractcatering

Formulier onderzoek naar verplichting tot aansluiting

Meer downloads staan op de website van Pensioenfonds Horeca & Catering.