U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Op pensioenmomenten is het belangrijk aan pensioen te denken. Het zijn veranderingen in werk of privé van uw werknemers die van invloed zijn op hun pensioen. De pensioenmomenten op privégebied hebben we voor u onder elkaar gezet. Zo kunt u uw werknemers waar nodig helpen.

Trouwen, samenwonen of geregistreerd partnerschap

Trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan zijn momenten om met pensioen bezig te zijn. Nabestaandenpensioen is namelijk geen onderdeel van onze basispensioenregeling. Meer informatie over trouwen, samenwonen en geregistreerd partnerschap en pensioen staat op mijnhphenc.nl.

Kinderen krijgen of adopteren

Het krijgen of adopteren van een kindje is een moment om ook te kijken naar het pensioen. Nabestaandenpensioen is namelijk geen onderdeel van onze basispensioenregeling. Uitgebreide informatie hierover staat op mijnhphenc.nl. Als werkgever kunt u dat collectief regelen voor al uw werknemers met een aanvullende regeling voor collectief nabestaandenpensioen. Uw werknemer kan ook zelf nabestaandenpensioen bij ons verzekeren. Meer informatie over pensioen en kinderen krijgen of adopteren staat op mijnphenc.nl.

Uit elkaar gaan

Uit elkaar gaan kan van invloed zijn op pensioen. Dat ligt aan de situatie. Was uw werknemer getrouwd tijdens zijn loopbaan in de horeca of catering? Dan moet hij zijn ouderdomspensioen verdelen en misschien ook zijn nabestaandenpensioen afstaan. Uit elkaar gaan is een belangrijk moment om aan pensioen te denken. Meer informatie over uit elkaar gaan staat op mijnphenc.nl.

Verhuizen

Verhuizen heeft geen invloed op pensioen, maar het is wel belangrijk dat we het juiste adres van uw werknemer in onze gegevens hebben staan. Verhuist uw werknemer binnen Nederland? Dan hoeft uw werknemer niets te doen. We krijgen het nieuwe adres automatisch door via de gemeente. Verhuist uw werknemer naar of in het buitenland? Dan moet hij dit met een ondertekende brief aan ons doorgeven. Meer informatie over verhuizen staat op mijnphenc.nl.

Overlijden

Ingeval van overlijden stopt de pensioenopbouw van de werknemer. Nabestaanden krijgen alleen pensioen als u dit collectief heeft verzekerd of als uw werknemer dat zelf heeft geregeld. Het is belangrijk uw werknemer hierover te informeren. Meer informatie over overlijden staat op mijnphenc.nl.