U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Op sommige momenten is het belangrijk aan pensioen te denken. Het zijn veranderingen in werk of privé van uw werknemers die van invloed zijn op hun pensioen. De pensioenmomenten op privégebied hebben we voor u onder elkaar gezet. Zo kunt u uw werknemers waar nodig helpen.

Trouwen, samenwonen of geregistreerd partnerschap

Trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan zijn momenten om met pensioen bezig te zijn. Nabestaandenpensioen is namelijk geen onderdeel van onze basispensioenregeling.

Meer informatie over trouwen, samenwonen en geregistreerd partnerschap en pensioen staat op mijnphenc.nl. Wilt u de link delen met uw werknemer? Dat kan met deze e-mail.

Kinderen krijgen of adopteren

Het krijgen of adopteren van een kindje is een moment om ook te kijken naar het pensioen. Nabestaandenpensioen is namelijk geen onderdeel van onze basispensioenregeling.

Als werkgever kunt u nabestaandenpensioen collectief verzekeren voor al uw werknemers met een aanvullende regeling voor collectief nabestaandenpensioen. Uw werknemer kan ook zelf nabestaandenpensioen bij ons verzekeren.

Meer informatie voor uw werknemer over een kind krijgen of adopteren staat op mijnphenc.nl. Wilt u de link delen met uw werknemer? Dat kan met deze e-mail.

Meer informatie voor uw werknemer over een verzekering voor nabestaandenpensioen staat op mijnphenc.nl. Wilt u de link delen met uw werknemer? Dat kan met deze e-mail.

Uit elkaar gaan

Uit elkaar gaan kan van invloed zijn op pensioen. Dat ligt aan de situatie. Was uw werknemer getrouwd tijdens zijn loopbaan in de horeca of catering? Dan moet hij zijn ouderdomspensioen verdelen en misschien ook zijn nabestaandenpensioen afstaan. Uit elkaar gaan is een belangrijk moment om aan pensioen te denken.

Meer informatie voor uw werknemer over uit elkaar gaan, staat op mijnphenc.nl. Wilt u de link delen met uw werknemer? Dat kan met deze e-mail.

Verhuizen

Verhuizen heeft geen invloed op pensioen, maar het is wel belangrijk dat we het juiste adres van uw werknemer hebben. Verhuist uw werknemer binnen Nederland? Dan hoeft uw werknemer niets te doen. We krijgen het nieuwe adres automatisch door via de gemeente. Verhuist uw werknemer naar of in het buitenland? Dan kan uw werknemer zijn adres online doorgeven via mijnphenc.nl.

Meer informatie voor uw werknemer over verhuizen staat op mijnphenc.nl. Wilt u de link delen met uw werknemer? Dat kan met deze e-mail.

Overlijden

Ingeval van overlijden stopt de pensioenopbouw van de werknemer. Nabestaanden krijgen alleen pensioen als u dit collectief heeft verzekerd of als uw werknemer dat zelf heeft geregeld. Het is belangrijk uw werknemer hierover te informeren.

Meer informatie voor uw werknemer over overlijden staat op mijnphenc.nl. Wilt u de link delen met uw werknemer? Dat kan met deze e-mail.