U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Op sommige momenten is het belangrijk aan pensioen te denken. Het zijn veranderingen in werk of privé van uw werknemers die van invloed zijn op hun pensioen. De pensioenmomenten op werkgebied hebben we voor u onder elkaar gezet. Zo kunt u uw werknemers waar nodig helpen.

Starten in de horeca of catering

Een nieuwe werknemer krijgen we automatisch door via uw loonaangifte. Dit nadat u voor het eerst loonaangifte doet. Het ontvangen van de loongegevens duurt soms wat langer. Uw nieuwe werknemer krijgt binnen 3 tot 6 maanden bericht van ons. We nodigen uw werknemer uit naar mijnphenc.nl te gaan. Daar staat alle informatie over pensioen. Uw werknemer kan daar ook pensioenkeuzes doorgeven.

Meer informatie over starten in horeca of catering staat op mijnphenc.nl. Wilt u de link delen met uw werknemer? Dat kan met deze e-mail.

Salarisverandering

Als het salaris van uw werknemer verandert heeft dat invloed op pensioen. We krijgen het nieuwe salaris en het aantal gewerkte uren automatisch door via uw loonaangifte. Meer informatie over salarisverandering staat op mijnphenc.nl. Wilt u de link delen met uw werknemer? Dat kan met deze e-mail.

 

Arbeidsongeschikt worden

Arbeidsongeschikt worden kan invloed hebben op pensioen. Dit is afhankelijk van de uitkering die uw werknemer krijgt. Meer informatie over arbeidsongeschikt worden staat op mijnphenc.nl. Wilt u de link delen met uw werknemer? Dat kan met deze e-mail.

 

Ouderschapsverlof

Een werknemer met ouderschapsverlof zien wij niet aan uw loongevens. We krijgen dit namelijk niet door via uw loonaangifte. Uw werknemer bouwt tijdens ouderschapsverlof gewoon pensioen op. Als werkgever betaalt u tijdens het verlof de volledige premie. Ouderschapsverlof geeft u zelf aan ons door met het formulier ouderschapsverlof.

Meer informatie over ouderschapsverlof staat op mijnphenc.nl. Wilt u de link delen met uw werknemer? Dat kan met deze e-mail.

Zorgverlof

Zorgverlof tot maximaal 2 weken heeft geen invloed op het pensioen. Neemt uw werknemer langer dan 2 weken zorgverlof? Dan bouwt hij over de zorgverlofuren geen pensioen op. Meer informatie over zorgverlof staat op mijnphenc.nl.Wilt u de link delen met uw werknemer? Dat kan met deze e-mail.

Stoppen in de horeca of catering

Stopt uw werknemer met werken? Meld uw werknemer dan uit dienst in uw loonaangifte. Het is belangrijk dat u dit doet, want stoppen met werken in de horeca of catering heeft invloed op het pensioen van uw werknemer. Daar informeren we uw werknemer over. Dat kan alleen als we weten dat uw werknemer is gestopt. Wat er met het pensioen gebeurt, is afhankelijk van de hoogte van het opgebouwde pensioen en of uw werknemer binnen de branche blijft werken. Het opgebouwde pensioen blijft bij ons staan, gaat automatisch over naar een nieuwe pensioenuitvoerder of vervalt.

Meer informatie over stoppen in de horeca of catering staat op mijnphenc.nl. Wilt u de link delen met uw werknemer? Dat kan met deze e-mail.

Bijna met pensioen

Uw werknemer heeft voordat hij met pensioen gaat belangrijke keuzes te maken. Welke dat zijn hangt af van de hoogte van zijn pensioen. We beginnen ruim voor de pensioenleeftijd met het informeren hierover. Uiteraard helpen we uw werknemer bij de te maken keuzes.

Meer informatie over bijna met pensioen gaan staat op mijnphenc.nl. Wilt u de link delen met uw werknemer? Dat kan met deze e-mail.