U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Op pensioenmomenten is het belangrijk aan pensioen te denken. Het zijn veranderingen in werk of privé van uw werknemers die van invloed zijn op hun pensioen. De pensioenmomenten op werkgebied hebben we voor u onder elkaar gezet. Zo kunt u uw werknemers waar nodig helpen.

Starten in de horeca of catering

Een nieuwe werknemer krijgen we automatisch door via uw loonaangifte. Dit nadat u voor het eerst loonaangifte doet. Het ontvangen van de loongegevens duurt soms wat langer. Uw nieuwe werknemer krijgt binnen 3 tot 6 maanden bericht van ons. We nodigen uw werknemer uit naar mijnphenc.nl te gaan. Daar staat alle informatie over pensioen. Uw werknemer kan daar ook pensioenkeuzes doorgeven. Meer informatie over starten in horeca of catering staat op mijnphenc.nl.

Heeft u een nieuwe werknemer? Geef alvast een flyer. Deze is er ook in het Engels.

Salarisverandering

Als het salaris van uw werknemer verandert heeft dat invloed op pensioen. We krijgen het nieuwe salaris en het aantal gewerkte uren automatisch door via uw loonaangifte. Meer informatie over het veranderen van salaris staat op mijnphenc.nl.

Arbeidsongeschikt worden

Arbeidsongeschikt worden kan invloed hebben op pensioen. Dit is afhankelijk van de uitkering die uw werknemer krijgt. Meer informatie over arbeidsongeschikt worden staat op mijnphenc.nl.

Ouderschapsverlof

Een werknemer met ouderschapsverlof zien wij niet aan uw loongevens. We krijgen dit namelijk niet door via uw loonaangifte. Uw werknemer bouwt tijdens ouderschapsverlof gewoon pensioen op. Als werkgever betaalt u tijdens het verlof de volledige premie. Ouderschapsverlof geeft u zelf aan ons door met het formulier ouderschapsverlof. Meer informatie over ouderschapsverlof staat op mijnphenc.nl.

Zorgverlof

Zorgverlof tot maximaal 2 weken heeft geen invloed op het pensioen. Neemt uw werknemer langer dan 2 weken zorgverlof? Dan bouwt hij over de zorgverlofuren geen pensioen op. Meer informatie over zorgverlof staat op mijnphenc.nl.

Stoppen in de horeca of catering

Een werknemer die uit dienst is krijgen we automatisch door via uw loonaangifte. Als uw werknemer bij u stopt met werken stopt ook de pensioenopbouw. Ook als het stoppen maar tijdelijk is. Het pensioen gaat automatisch over naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Dit is afhankelijk van de hoogte van het opgebouwde pensioen. Meer informatie over stoppen in de horeca of catering staat op mijnphenc.nl.

Bijna met pensioen

Uw werknemer heeft voordat hij met pensioen gaat belangrijke keuzes te maken. Welke dat zijn hangt af van de hoogte van zijn pensioen. We beginnen ruim voor de pensioenleeftijd met het informeren hierover. Uiteraard helpen we uw werknemer bij de te maken keuzes. Meer informatie over bijna met pensioen gaan staat op mijnphenc.nl.