U bent nog niet ingelogd (Inloggen)

Wij proberen pensioen zo makkelijk mogelijk te maken. Uw werknemer ontvangt informatie van ons op het moment dat het belangrijk is om met pensioen bezig te zijn. Dat doen we op een begrijpelijke manier, zoveel mogelijk digitaal.

We informeren uw werknemers via mijnphenc.nl en per e-mail

Uw werknemers informeren we bij voorkeur digitaal over hun pensioen. Dat doen we via mijnphenc.nl en per e-mail. Op mijnphenc.nl lezen uw werknemers informatie over pensioen opbouwen bij ons. Ook zien ze wat ze tot nu toe aan pensioen hebben opgebouwd. Inloggen werkt met DigiD. Uw werknemer krijgt een brief van ons als we geen e-mailadres hebben.

We proberen uw werknemers meer pensioenbewust te maken

Het is belangrijk om minstens één keer per jaar aandacht te hebben voor pensioen. Dit kan door te kijken naar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) op mijnphenc.nl. Daar kunnen uw werknemers overigens door het jaar heen hun pensioen checken. Maar er zijn nog veel meer momenten waarop het belangrijk is met pensioen bezig te zijn. Door uw werknemers hierop te wijzen proberen we uw werknemer meer pensioen bewust te maken.

“Pensioen is voor later, daar ben ik nu nog niet bezig.”

We vertellen uw werknemers wanneer het belangrijk is aan pensioen te denken

Een jaarlijkse pensioencheck is belangrijk, maar er zijn meer momenten waarop het goed is naar pensioen te kijken. Bijvoorbeeld als uw werknemer gaat trouwen of ergens anders gaat werken. Veranderingen of gebeurtenissen in werk of privé kunnen van zijn op pensioen. Uw werknemers lezen hier meer over op mijnphenc.nl, de online omgeving voor uw werknemers.

Een nieuwe werknemer krijgt een brief van ons

Uw nieuwe werknemer krijgt binnen 3 tot 6 maanden een brief van ons met daarin de uitnodiging naar zijn online pensioenomgeving te gaan. Op mijnphenc.nl staat alle informatie klaar over pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Horeca & Catering. De gevens van nieuwe werknemer krijgen we door na de eerste loonaangifte. Het moment waarop we dat doorkrijgen duurt soms wat langer.

Een werknemer die uit gaat dienst krijgt een brief of e-mail van ons

Het uit dienst gaan van uw werknemer is ook een pensioenmoment. Uw werknemer krijgt dan een brief of e-mail van ons. Hierin laten we hem weten wat er gebeurt met het opgebouwde pensioen en welke keuzes hij kan maken. Op mijnphenc.nl maken we dat op een begrijpelijke manier duidelijk. Een werknemer die bij u uit dienst krijgen we door via uw loonaangifte.

Een werknemer die bijna met pensioen gaat wijzen we op het aanvragen van pensioen 

Als uw werknemer bijna met pensioen gaat is het belangrijk het pensioen aan te vragen. Negen maanden voor de AOW-datum krijgt uw werknemer hierover een eerste brief of e-mail van ons. We blijven dit herhalen totdat uw werknemer zijn pensioen heeft aangevraagd. Het aanvragen van pensioen regelt uw werknemer eenvoudig in zijn online pensioenomgeving mijnphenc.nl.

Een gepensioneerde werknemer betalen we zijn pensioen

Als uw werknemer met pensioen gaat is het tijd om zijn pensioen uit te betalen. Zodra uw werknemer zijn pensioenaanvraag heeft gedaan, zorgen we dat het pensioen op het juiste moment wordt uitbetaald.